Rodinná katechéza / Stále a vytrvalo...

Biblická katechéza na 29. nedeľu v Cezročnom období

Katechéza vychádza z evanjeliového podobenstva o nespravodlivom sudcovi a neodbytnej vdove (Lk 18,1-8). V úvode zopakujeme základné línie katechézy z predchádzajúcej nedele (Desať malomocných). Volanie malomocných predstavíme ako modlitbu viery. Nasleduje čítanie evanjelia a vlastná katechéza, v ktorej sa sústredíme na nasledovné body: 1. Modliť sa stále znamená modliť sa popri, pred alebo po činnosti. 2. Vytrvalá modlitba nie je otravná modlitba, zameraná len na vlastné potreby.

Na stiahnutie:

Úvod

 • Prezentácia, SN_02. V úvode pripomenieme evanjelium minulej nedele.
Minulú nedeľu sme počúvali o uzdravení desiatich malomocných. Priblížili sa k Ježišovi, ale len tak, aby ho nenakazili tou strašnou chorobou, a z diaľky kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Ježiš ich poslal, aby sa ukázali kňazom. Odišli. Jeden z nich, keď videl, že je skutočne zdravý, vrátil sa k Ježišovi, aby mu ďakoval a aby chválil Boha.

Od malomocných sme sa mohli naučiť pár dôležitých vecí: 1. Prísť ku Ježišovi, nech sa deje čokoľvek. 2. Prosiť ho s vierou. 3. Poslúchnuť na prvé slovo. Ako malomocní, keď ich poslal ku kňazom. 4. A vždy pamätať na vďačnosť. 

 • (SN_03) Deti opravia citát „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Písmená sú poprehadzované. Pomôcka: prvé je vždy červené, posledné sivé.

Malomocní nás učia modliť sa s vierou. Čo to znamená? Nediktujú Ježišovi, čo má urobiť, nehovoria mu „Uzdrav nás“ alebo „Daj nám najesť.“ Veria, že on im dá to, čo je pre nich najlepšie.

 • Starším môžete pripomenúť, že sú to tie isté slová, ktoré hovoríme pri svätej omši: „Pane, zmiluj sa…“ 

V dnešnom evanjeliu nás tiež Ježiš učí, ako sa máme modliť: nie len s vierou ako malomocní, ale aj vytrvalo. Ako pani z podobenstva, ktoré si dnes vypočujeme.

Evanjelium

 • SN_04-05, Lk 18,1-8.

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel.
No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“
A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“
CR-29NEC od používateľa DKU DCZA

Katechéza

Čo chce Ježiš, aby sme sa naučili od tej pani z podobenstva? Máme sa naučiť, „ako sa treba stále modliť a neochabovať.“ Chce, aby sme sa naučili modliť sa stále a vytrvalo.

Modliť sa stále

 • SN_06. Deti pomenujú, čo robí muž na obrázku počas dňa: 09:00 – vstáva (zjavne spí dlho :-), 11:30 – pracuje v záhrade, 11:45 – nesie vodu (malá postavička v zelenom vzadu, na hlave má džbán), 12:00 – číta,  14:30 – je, 16:30 – kráča cestou, 19:00 – chystá sa spať. Niektorí si možno všimnú, že sa zároveň modlí.

Ako sa môžeme modliť stále? Veď potrebujeme aj spať, jesť, pracovať, učiť sa, zabávať sa…

(SN_07) Sú veci, ktoré dokážeme robiť súčasne, vieme napríklad naraz kráčať po ulici a lízať pritom zmrzlinu alebo sa s niekým rozprávať. A keď sa dokážeme cestou zo školy rozprávať s kamarátmi, dokážeme sa, keď práve kamaráti nie sú poruke, rozprávať aj s Bohom. Teda modliť sa stále môže znamenať modliť sa počas inej činnosti. Všimni si, že ocko sa niekedy modlí popri šoférovaní a mamina možno popri varení.

(SN_08) Ale sú veci, na ktoré sa musíme tak sústrediť, že by sme popri nich nemohli robiť nič iné. Často sú to veci, ktoré nám nejdú moc dobre. Napríklad jeden ocko je dobrý šofér, ale varenie mu vôbec nejde. Musí sa sústrediť a, aj keď varí obyčajný čaj alebo vajíčka na mäkko, nesmie ho nikto rozptyľovať:-). Myslím, že v takom prípade sa modlí pred a po tej namáhavej práci. Modlíme sa pred jedlom a po jedle, pred spaním alebo na začiatku nového dňa… 

 • Tu môžu deti doplniť aj ďalšie tipy alebo ich zoradiť (SN_09).

Modliť sa vytrvalo

Ježiš nás tiež učí, že naša modlitba má byť vytrvalá. Pozor, vytrvalý neznamená to isté ako otravný. Všimnite si muža na obrázku. Stále sa modlí. Čo asi hovorí Ježišovi? Vôbec nevyzerá ako niekto, kto dookola omieľa „Daj mi toto, chcem tamto…“ 

 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo asi človek na obrázku hovorí v modlitbe (SN_10). Modlitby Otče náš a Anjel Boží sú nedokončené. Deti ich môžu dokončiť.


 • Tip. Ak sa chcete téme modlitby venovať v rodine alebo na stretku a hľadáte pomôcku, môžete využiť aj modlitbové kartičky. Nájdete ich na https://www.dkuza.sk/2022/10/pomocka-modlitbove-karticky.html.

Pracovný list

 1. Nakresli hodinám ručičky a ukáž nám tak, kedy sa najradšej modlíš.
 2. Vyber si aspoň jednu z činností na obrázku (vstávanie, práca, cesta domov, jedlo…) a napíš, ako sa vtedy modlíš ty.

Použité obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7979
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5273
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4511

Publikácie a pomôcky