Ďalší ročník v Ježišovej škole

Ale ani Pán nám to niekedy neuľahčuje. Napríklad v dnešnom evanjeliu Ježiš otvorene hovorí: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom." Nejako nepasuje k Ježišovi, že by od žiadal nenávisť. Veď on nás predsa učí úplný opak.

Matúš jeho slová trochu zmierňuje, v jeho verzii Ježiš hovorí "Kto miluje viac..." Z poznámky ku textu sa dozvieme, že grécke slovo miseó - nenávidieť, ktoré je tu použité, je semitizmus a doslova to znamená "odsunúť do úzadia". Teda ak niekto chce byť učeníkom, ale neodsúva do úzadia otca, matku, ženu... Matúš to asi preložil lepšie, predsa len bol semitského pôvodu, bol Žid. Na rozdiel od Lukáša, ktorého materinským jazykom bola gréčtina.
Odborníci na Sväté Písmo tiež upozorňujú, že Ježiš tu zámerne zveličuje (hyperbola), aby upriamil poslucháčov na to, čo je kľúčové. A tiež hovoria, že grécke slovo miseó - nenávidieť, neoznačuje pocit ale voľbu. Nejde teda o to, aké city prechováva učeník ku svojim rodičom, manželke a ostatným blízkym, ale aký postoj je ochotný zaujať v prípade, že pôjde o Božie kráľovstvo. Podobne je to aj s poslednou vetou: "Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom." Naše zrieknuť sa je prekladom gréckeho výrazu apotassomai, ktorý doslovne znamená "rozlúčiť sa".*

Možno by sme si Ježišove slová mohli trochu prevrátiť, aby tak lepšie vyniklo evanjelium, dobrá správa do dnešného dňa: Môžeš byť Ježišovým učeníkom, chce, aby si bola jeho učeníčkou. 

Nežiada aby si bol najmúdrejší, najbohatší a najúspešnejší, ani najchudobnejší či prenasledovaný. Nepožaduje, aby si bola trpezlivá, pokorná, skromná, láskavá, a najlepšia mama na svete... To všetko ťa naučí ak bude treba. 
Nemá žiadne požiadavky okrem jedinej: aby sme boli ochotní v prípade potreby rozlúčiť sa s niektorými vecami i s ľuďmi. Načas. Výnimočne, v niektorých situáciách, aj natrvalo. Pripravení odsunúť podľa potreby všetko ostatné do úzadia a dať na prvé miesto Ježiša a to, čo nás chce naučiť.
Je ako učiteľ, ktorý po prestávke požiada prváčikov, aby už schovali desiate do tašiek a odložili bokom všetko, čo by ich mohlo rozptyľovať. Zajtra idú žiaci opäť do školy. Asi im chvíľu potrvá, kým sa prepnú z prázdninového režimu a odložia bokom všetko, čo by ich odvádzalo od práce v škole.

Vlastne je to aj výzva pre nás dospelých začať nový školský rok v Ježišovej škole ako jeho učeníci. Sadni si dnes a po vzore staviteľa z prvého podobenstva si urob plán štúdia u Ježiša. Podobne ako ten človek plánoval stavbu veže, ty si urob napríklad plán čítania Svätého písma. 
Spočítaj svojich priateľov i svojich nepriateľov podobne, ako to urobil kráľ z druhého podobenstva. Porozmýšľaj nad tým, čo ti pomáha a čo prekáža v učení sa od Krista. Rozvíjaj to, čo ti pomáha (akoby si trénoval svojich vojakov) a hľadaj spôsob, ako dať, aspoň načas, do úzadia to, čo ti bráni nastúpiť do ďalšieho ročníka v Ježišovej škole.

___________________
JOHNSON, L.T., Sacra Pagina 3. Evangelium podle Lukáše, s. 248.

Publikácie a pomôcky