Aplikácia

CR-25 PO

Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnul si do prikázania lásky k tebe a k blížnemu; daj nám silu plniť tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Táto modlitba nás bude sprevádzať všednými (feriálnymi) dňami tohto týždňa.
Prikázanie lásky k Bohu a blížneho je zrhnutím celého zákona. V dnešných čítaniach naopak nachádzame ich konkrétne aplikácie.

Ďalšie príklady toho, ako napĺňať príkaz lásky k Bohu a blížnemu nachádzame v dnešnom žalme. Kráčaj bez poškvrny, konaj spravodlivo, buď čestný v slovách i skutkoch...

V prvom čítaní aj v žalme sú tie aplikácie zväčša formulované negatívne, nerob toto, nerob tamto... Skúste sa dnes k tým textom vrátiť a preformulovať si ich. Nájdete ich v tretej kapitole Knihy prísloví a v pätnástom žalme.


Publikácie a pomôcky