Rodinná katechéza / Otvor oči...

Biblická katechéza na 26. nedeľu v Cezročnom období, rok C

Úvod

  • Evanjelium uvedieme rozhovorom o obrázkoch (prezentácia SN_02), pomôže nám jednoduchá otázka: „Čo vidia ľudia na obrázku?“ Žena, pozerajúca do zrkadla, vidí seba (SN_03), muž s novinami je zahľadený do peňazí, chlapec so slúchadlami venuje pozornosť zábave, posledný muž zase športu.
Oveľa dôležitejšie je však to, čo nevidia (SN_04), práve preto, že sú zahľadení do seba, peňazí, zábavy a podobne.
Nevidia, nepočujú a nekormidlujú (SN_05) loď, na ktorej sa plavia a ktorá kvôli tomu smeruje ku katastrofe, onedlho narazí na breh. Ich ľahostajnosť ubližuje tým, ktorí stroskotali už pred nimi, možno dokonca z podobných dôvodov.
Nič z toho sa nemuselo stať, keby vstúpili do Ježišovej školy a nechali sa poučiť. (SN_06) Všetkým, ktorí sa chcú naučiť riadiť svoj život tak, aby nenarazili, bohatým aj chudobným, farizejom i nám, Ježiš vyrozprával nasledovné podobenstvo.
CR-26NEC od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

  • Lk 16,19-31, (prezentácia SN_07-09).
Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘
No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘
Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘
Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘
Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘
Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Katechéza

Boháč asi nebol zlý človek, Ježiš o ňom nič také nehovorí. Majetok asi z časti zdedil a z časti zarobil. Ježiš nespomína, že by kradol, podvádzal, alebo niečo podobné. 
  • Tu môžete deťom vysvetliť, že na purpure a kmente nebolo nič zlé (SN_10). Purpurom sa myslí látka purpurovej farby, kment zase označuje veľmi jemnú látku, pôvodne z ľanu alebo vlny. Kment aj purpur boli drahé, preto sa stali synonymom luxusu. Nič zlé nie je ani na tom, že prepychovo hodoval. Ale obrázok naznačuje, že pritom mohlo dochádzať k mrhaniu. Na obrázku boháč vyhadzuje jedlo do koša. Môžete sa porozprávať o mrhaní jedlom, o tom, či patrí do koša a podobne.
(SN_11) Skutočný boháčov problém spočíva v tom, že nevidel a nepočul. „Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár…“ (SN_12) Dobre si prezrite jeho oči a uši. V tých je problém.

Oči. Jeho oči sú maličké. Vždy také neboli, no pretože bol stále zahľadený len na seba a svoje záujmy, jeho oči sa zmenšovali a zmenšovali.

Uši. Druhým problémom sú uši. Zapchal si ich výhovorkami typu „Sám má málo.“ Alebo „Všetci žobráci sú zlodeji.“ A tiež si hovorieval: „Keby poctivo pracovali, nemuseli by žobrať.“ 
Vôbec mu nenapadlo, že tí ľudia možno nezdedili po rodičoch taký veľký majetok ako on, že ich rodičia nemali peniaze na dobré školy pre svoje deti. Nevšimol si, že niektorí ľudia sú chudobní, pretože ich o majetok obrali choroby alebo zranenia. Nenapadlo mu, že niekto môže byť bezdomovec, pretože ho z jeho domova vyhnala vojna… Veru tak, výhovorky sú štupľami na zapchatie uší.

Čo nás učí Ježiš?

Môžeme si vybrať, kto chce skončiť ako boháč, ten nemusí robiť vôbec nič.  (SN_13) Ale ak chceš byť v nebi ako Lazár, nezabudni poriadne otvoriť oči a poobzerať sa, kto potrebuje tvoju pomoc. Napni uši, určite začuješ nejaký plač alebo prosby tých, ktorí sa nemajú tak dobre ako my. A otvor svoje ruky, nie len preto, aby si niečo dostal, ale preto, aby si sa podelil.
  • Urobte si v rodine plán pozornosti a štedrosti voči ľuďom, čo sú na tom podobne ako Lazár.

Modlitba

Otče náš, ktorý si na nebesiach, otvor naše oči, uši i ruky pre potreby našich bratov a sestier. Amen.

Obrázky:

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5270
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5465

Publikácie a pomôcky