Rodinná katechéza / Rozvrh hodín

Biblická katechéza na 25. nedeľu v Cezročnom období, rok C

 • Téma: "Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom…"
 • Charakteristika: Naratívna katechéza na evanjeliový text Lk 16,1-13. Ježišove slová „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom…“ netreba vzťahovať len na vernosť vo finančných záležitostiach. Môžeme ich uchopiť ako univerzálny princíp, ktorý je pozvaním formovať sa k čnostnému životu. Pretože práve vytrvalé úsilie o vernosť v malom pomáha vytvárať dobré návyky v konaní dobra, čnosti. Katechéza je vyrozprávaná prostredníctvom príbehu o dievčatku, ktoré, kvôli lenivosti, nedostatku vytrvalosti a vernosti v maličkostiach, prišlo o svojho psa. V rozprávaní sa skrýva návod na postupnú premenu a formáciu k niektorým čnostiam.
 • Pomôcky: Prezentácia (ODP, PPTX, CANVA), metodika (PDF)

Evanjelium

 • Lk 16,10-13; prezentácia SN_02-03; pri liturgii sa môže čítať aj dlhšia verzia (Lk 16,1-13).

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“

Katechéza

 • Pri katechéze v rodine alebo malej skupinke (nie však pri liturgii) môžete evanjelium uviesť prerozprávaním prvej časti príbehu, až po odsek „Kto je verný v najmenšom…“

O Katke a Ťapkovi

 • SN_04.

Katka prišla na prázdniny ku starkým. Mala ich veľmi rada a vždy sa tešila. No teraz jej nebolo veľmi do reči a starká ani za svet nevedela prísť na to, či je jej obľúbená vnučka smutná, vystrašená alebo nahnevaná. Pravdepodobne to bolo z každého trochu.

„Čo sa ti stalo, Katka?“ spýtala sa opatrne. „Vyzeráš akoby ti uleteli včely.“ Katka presne vedela čo tým starká myslí, pretože dedko bol včelár a raz mu včely naozaj uleteli. To vám bolo…
„Včely nie“, odpovedala namrzene. „Pes!“
„Uletel ti pes?“ tvárila sa starká nechápavo. Aj keď po pravde už tú históriu poznala od Katkiných rodičov.
„Neuletel! Utiekol!“ rozvzlykala sa konečne Katka.

Katka dostala na narodeniny živý darček, malého psíka. Volali ho Ťapko. Veľmi sa z neho tešila, chodila s ním stále na prechádzky, dozerala, aby mal čo jesť a piť, vždy mu skontrolovala koberček v pelechu, aby sa mu dobre spalo.
Vlastne takto dobre jej to išlo iba prvý mesiac. Potom ju staroslivosť o psíka začala otravovať. Zrazu jej vadilo, že s ním treba chodiť von, občas mu zabudla dať granule alebo vyprášiť koberček. A voda v miske… Naposledy tam bola hádam týždeň. Mama sa hnevala, že pomaly sa bude zelenať. Tá voda, nie mama :-)

„Ako sa to stalo?“ pýtala sa starká.
„Ja ani neviem,“ odpovedala Katka keď sa trochu vyplakala. „Bola sobota a ja som sa vybrala s kamarátkou von. Ťapko chcel ísť s nami, ale iba by nám zavadzal. Trochu som na neho nakričala“, neochotne priznala Katka. „A dupla som nohou, aby dal pokoj. No on ma obehol a ubzikol cez pootvorené dvere. Nemohli sme ho chytiť. Odvtedy ho nikto nevidel. Zradca jeden.“
„Myslíš, že ťa zradil?“ spýtala sa starká.
„Jasné. Určite si našiel nejakú novú rodinu a teraz býva u nich,“ rozhohnila sa Katka. „Preto utiekol, zradca jeden.“
„Ku zrade tu došlo, to je jasné,“ zamyslela sa starká. „Ale nemyslím, že by bol tvoj psík zradcom.“ 
„A kto teda?“
čudovala sa Katka. 

Tajnička

 • Tajničku si môžete vyrobiť vlastnú, alebo použiť tú v prezentácii (SN_05-12). 
Ale starká na otázku neodpovedala. Namiesto toho nakreslila na papier veľkú tajničku. Potom sa prekvapenej vnučky spýtala: „Čo potrebuje taký psík, aby sa cítil dobre?“
 • V prezentácii sú namiesto otázok obrázky. Deti ale zrejme budú potrebovať aj pomocné otázky. Správnu odpoveď môžete vždy doplniť alebo rozšíriť. Napríklad:
1. Čo potrebuje psík každý deň, aby nebol smädný? VODA. Presne, potrebuje vodu, vždy čistú a čerstvú, nie starú týždeň a špinavú.
2. A čo potrebuje, aby mu neškvŕkalo v brušku? JEDLO. Nie len my, ale aj zvieratká potrebujú jesť pravidelne. A nie len tak hocičo. Aj psíka môže bolieť bruško.
Po jedle prejdite ku riadku č. 6 (kosť), potom pokračujte číslom 3 (prechádzka).
3. Psíky neboli stvorené preto, aby bývali v domoch alebo bytoch. Každý deň potrebujú ísť von, na… PRECHÁDZKA. Samozrejme pravidelná prechádzka. 
CH je v tajničke jeden znak.
4. Keď je sám, je mu smutno, potrebuje… SPOLOČNOSŤ. „Ani psík nechce byť sám, aj on potrebuje kamarátku,“ povedala starká Katke. „Ale ty si ho len tak opustila a nechával si ho samého doma.“
5. Katkin psík nemal svoju búdu, ale len taký pelech. A Katka v poslednej dobe zabúdala vyprášiť… KOBERČEK.
6. Aké je jedlo, ktoré majú psíky najradšej? KOSŤ.
7. Posledná otázka sa netýka Ťapka ale Katky. Čo chýbalo Katke, aby sa psík cítil dobre? VYTRVALOSŤ.

Kto je verný v najmenšom… 

„Psík je verný. Ale aj on (a nie len on), potrebuje tvoju vernosť,“ povedala starká a dvakrát slovo vernosť  zakrúžkovala. Starká bola bývalá učiteľka, takže občas sa správala, ako by bola v škole. Ale Katke to nevadilo. „Vieš, tvoj psík ti už nemohol veriť, nemohol sa na teba spoľahnúť. Možno preto ušiel.“
„Ale keď ja som niekedy unavená, občas zabudnem, mám niečo dôležitejšie, alebo sa mi hrozne nechce…“ hundrala Katka.
„To sa stáva všetkým, aj dospelákom. Ale dá sa to naučiť. Ježiš nám dáva návod. Počúvaj.“ Starká otvorila Sväté písmo a prečítala:

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?“

„Ježiš tam hovorí o peniazoch, to je tá mamona,“ vysvetľovala. „Ale platí to aj o iných veciach. Musíš sa naučiť by verná v každej maličkosti.“
„Ale ako?“ hnevala sa malá slečna, tentoraz ale sama na seba.
„Tak, že vždy urobíš najprv to, čo sa ti nechce a na čo vôbec nemáš chuť. Aspoň ja som to vždy tak robievala,“ vysvetľovala starká.

Rozvrh hodín

 • SN_13.
Starká zobrala čistý papier a pomohla Katke vytvoriť zoznam vecí, ktoré nerada robila alebo do ktorých sa jej nikdy nechcelo. Rozdelili si ich podľa dní, niektoré bolo treba robiť každý deň, iné len v pondelok, stredu či piatok… A spolu vytvorili na každý deň akýsi rozvrh, niečo ako rozvrh hodín v škole, len to bol rozvrh hodín cez prázdniny u starkých. Zaradili do neho tie časti, ktoré Katka moc nemusela (tie dávali na ráno alebo dopoludnie, aby to mala čím skôr za sebou) i tie, ktoré mala veľmi rada – to aby sa mala na čo tešiť vždy keď sa na rozvrh pozrie. A starká, ako správna učiteľka, už dozrela, aby prázdniny podľa rozvrhu prebehli. Hlavne na tie časti, ktoré Katke robili radosť, dávala pozor ;-).
 • Môžete sa s deťmi porozprávať o tom, čo si Katka zapísala do svojho rozvrhu (SN_13). Napríklad: 
Každý deň dopoludnia hodinku cvičila na husle. V stredu ju starká trochu doučovala angličtinu a v piatok ráno musela k zubárke. To všetko sú veci, ktoré nemala veľmi rada alebo sa jej do nich obyčajne nechcelo. Ale keď ich už robila, tešila sa na to, čo príde potom, plávanie, voňavé buchty alebo výlet s kamarátmi… 

Happy End

Katka sa z prázdnin, bola tam asi tak tri týždne, vrátila celkom premenená. Rodičia si hneď všimli, že sa dá na ňu spoľahnúť aj v maličkostiach, aj v dôležitých veciach. Raz večer, to už bolo asi 2 mesiace po prázdninách, keď si ocko s maminou čítali Sväté písmo, premýšľali nad slovami:

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?“

„Myslím, že Katka sa zmenila. A teraz je naozaj verná v každej maličkosti“, povedal ocko.
„Áno, je na ňu spoľahnutie. Verím, že teraz je pripravená,“ odpovedala mamina. 
Boli dohodnutí. A na meniny, Katka má meniny 25. novembra, dostala výnimočný darček. Hádajte, aký!
 • SN_14. 
Ťapko sa už nikdy nenašiel, tak už to v živote chodí. Happyendom tu nie je ani to, že dievča dostalo nového psíka. Skutočne dobrým koncom je, že sa Katka zmenila, že teraz je na ňu spoľahnutie. Pretože je verná aj v najmenšom.
 • S témou môžete pracovať aj ďalej, rodina si môže vyrobiť vlastný rozvrh, podobný tomu z príbehu, ktorý bude zameraný na formovanie k čnostiam vernosti a vytrvalosti.

Publikácie a pomôcky