Rodinná katechéza / Dôvod na radosť

Biblická katechéza na 24. nedeľu v Cezročnom období, rok C

Charakteristika: V katechéze pracujeme s podobenstvami o stratenej ovečke, stratenej drachme a o márnotratnom synovi. Pokúsime sa vyzdvihnúť ich spoločnú črtu: radosť z nájdenia / návratu stratených.
Na stiahnutie: 

Uvedenie do evanjelia

  • 1. Prezentácia, SN_02 a 03. Evanjelium uvedieme uvažovaním o obrázkoch. 

Dobre si prezrite tieto obrázky. Čo majú spoločné tí ľudia? Čo prežívajú? Všetci sa tešia, prežívajú radosť. A len to. Nemajú spoločné len to, že sa radujú. Majú pre svoju radosť aj podobné dôvody. O nich sa hovorí v dnešnom evanjeliu, pozorne počúvajte.

CR-24NEC od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

  • 2. Nedeľná liturgia ponúka na výber dve state, dlhšiu (Lk 15,1-32) a kratšiu (Lk 15, 1-10). V dlhšej verzii čítame podobenstvá o stratenej ovci, stratenej drachme a o márnotratnom synovi. V skrátenej verzii je tretie podobenstvo vypustené, pretože sme sa s ním stretli už v pôstnom období. Ak pri svätej omši čítate kratšiu verziu, v prezentácii vynechajte SN_06-08. Pri katechéze s malou skupinkou môžete po každom podobenstve nechať deti doplniť dôvod, ktorý majú menovaní na svoju radosť. V tom prípade treba preskočiť v prezentácii na príslušný snímok (SN_09-11).

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘ Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi.

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“

Katechéza

  • 3. Deti doplnia dôvody radosti pastiera, gazdinky a otca z podobenstiev (SN_09-11). Pastier sa raduje, lebo našiel stratenú ovečku, žena našla stratenú drachmu a otec sa raduje, že sa našiel jeho syn.
  • 4. Uvažujeme, čo urobili postavy z podobenstiev preto, aby našli ovečku, drachmu, či syna (SN_12). Sústreďte sa najskôr na námahu, ktorú museli podstúpiť. Pastier odišiel do hôr, prehľadal rokliny, predieral sa tŕním. Gazdiná prehľadala celý dom, povymetala všetky kúty, urobila veľké upratovanie. Otec z podobenstva bol asi už starý a nemohol sa vybrať syna hľadať. Alebo nemohol opustiť rodinu a hospodárstvo. No každý deň ho vyzeral a dával pozor, či sa už nevracia.
  • 5. Otázku môžete trochu pozmeniť. Spýtajte sa, čo urobili potom, keď našli čo hľadali. V tejto veci končia všetky podobenstvá rovnako, hostinou radosti alebo oslavou.

Pre Ježiša sme dôležití

  • 6. Pre Ježiša si dôležitý. SN_13 a 14.

Ježiš ťa bude vždy hľadať. Možno si malý „len“ malý dielik veľkej skladačky, no si nenahraditeľný, bez teba nie je jeho projekt lásky úplný. Si pre neho taký vzácny ako ovečka pre pastiera, minca pre gazdinú, alebo synovia pre otca. A chce ťa nájsť, aby si mohol byť s ním navždy v nebi. Pre neho si všetko.

  • 7. Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo Ježiš chce, aby sme sa naučili z týchto podobenstiev. Môžete to zhrnúť do nasledovných troch bodov (SN_15).

Ježiš nám hovorí podobenstvá o dobrom pastierovi, gazdinej a otcovi, ktorý čaká na márnotratného syna, pretože chce, aby sme sa niečo naučili. Ovečka, minca, syn, dcéra, brat, sestra... Pre neho sú všetkým a chce, aby sme aj my robili podobne. Máme sa naučiť:

  • Hľadať stratených.
  • Radovať sa z ich návratu.
  • Pomáhať im na ceste späť.

Pracovný list

1. Zahraj sa na anjelika a pomôž Ježišovi nájsť stratený dielik. Ktorý to je? Zakrúžkuj ho, napíš ku nemu svoje meno a celý obrázok vymaľuj.

Obrázky: Patxi Velasco Fano / www.qumran2.net / č. 5199, 7958, 9212, 9213.

Publikácie a pomôcky