Rodinná katechéza / O krajinách Mať a Byť

Biblická katechéza na XXIII. nedeľu v cezročnom období, rok C

Evanjelium

  • Lk 14,25-33

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘

Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“


Katechéza

Ferko a jeho trampoty

Dnes sa budeme rozprávať o tomto mužovi, nazvime hol Ferko. Všimnite si, aký je vystrašený a unavený. Prečo je taký unavený?

  • Rozhovor o obrázku. Náš človek nesie ťažký náklad. Deti môžu pomenovať, čo všetko so sebou vlečie (notebook, televízor, medailu, oblečenie, kufor, chladničku, fľašu s vínom, poháre, playstation…) Upozornite ich, že ak tie veci bude všade nosiť so sebou, všetky sa mu zničia.
  • Potom upriamte ich pozornosť na bránu, cez ktorú sa snaží prejsť. Pokúša sa úzkou bránou (pred dvomi týždňami sme v nedeľu čítali podobenstvo o úzkej bráne) preniesť všetky tie veci naraz. Spýtajte sa detí, čo by mal urobiť, aby sa dostal na druhú stranu bez námahy (musel by tam všetko nechať) a ako by to mal spraviť, ak chce preniesť na druhú stranu aj všetky tie veci (pekne po jednom, postupne, stojí to námahu, ale dá sa to). 
  • Problém nie je v tom, že to všetko chce mať, ťažkosť spočíva v tom, že všetko chce naraz. Tu môžete deťom pripomenúť aké ťažkosti plynú z toho, keď chcú oni všetko naraz a hneď.

Neviem či ste si to všimli, ale Ferko býva vo zvláštnej krajine. To čo vidíme, sú hranice, celá krajina je totiž obohnaná múrom, niečo ako Veľký čínsky múr, len je v tej krajine oveľa menej miesta ako v Číne. Tá krajina je doslova preplnená. A to tam ani nemusí bývať veľa ľudí. Je preplnená vecami. Tá krajina má zvláštne meno. Aké? Napovie nám tajnička a prvé podobenstvo z dnešného evanjelia.

  • Tajnička 1. Krajina sa volá Mať. Tu môžete využiť pracovný list alebo tajničku v prezentácii. Deti doplnia do tajničky slová, ktoré sú v podobenstve vynechané. Ak používate pracovný list, názov krajiny dopíšte do značky.

Život v krajine menom Mať je ťažký. Sú tam prísne zákony a každý obyvateľ je povinný mať čo najviac všetkého možného, a často aj nemožného. A tak od rána do večera a mnohí aj od večera do rána, v soboty, nedele aj vo sviatky… pracujú, aby mohli mať čo najviac vecí. A potom zase aby mali čo najväčšie domy, kde by tie veci uložili a podobne. Niekedy to v tej krajine vyzerá dosť pochmúrne.

Ale aby ste si nemysleli o tej krajine nič zlé. Vládne tam sloboda a každý kto chce, môže kedykoľvek odísť do susednej krajiny, kde je zrejme menej vecí, ale zato viac svetla. Dvere sú stále otvorené a aj náš Ferko sa rozhodol, že sa presťahuje.

  • Tajnička 2. Opäť zisťujeme meno krajiny, pomôžeme si pritom druhým podobenstvom. Táto krajina sa volá Byť. Neznamená to, že ľudia tam nič nemajú. Znamená to, že v tej krajine je byť dôležitejšie.
  • Ježiš ťa volá, aby si bol. Porozprávajte sa o tom, v akom zmysle byť. Možností je veľa, napríklad byť dobrým človekom, byť verným kamarátom, byť s druhými, byť s Ježišom, byť doma či v kostole… Pomôckou môžu byť otázky aký, s kým a kde.

Byť učeníkom

Ježiš dnes hovorí: „Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ To je vlastne dobrá správa, pretože kto sa zriekne toho, čo má, Ježišovým učeníkom byť môže. Nemusí byť najmúdrejší, najrýchlejší, najkrajší alebo najbohatší. Nemusí byť dokonca ani najštedrejší alebo najchudobnejší. Treba len, aby sa presťahoval, postupne alebo naraz, z krajiny Mať do krajiny Byť.

  • Byť s Ježišom, ktorý nás učí byť lepšími, štedrejším…
  • Byť s Ježišom, od ktorého sa učíme, ako byť s inými, trpezlivejší a láskavejší…
  • Byť s Ježišom, to znamená byť vždy v správny čas na správnom mieste.

Pracovný list

_________________________

Obrázky: Patxi Velasco Fano / www.qumran2.net / č. 5154 a 5462

Publikácie a pomôcky