Plán na dnes...

Sv. Vavrinec

Aké máš na dnes plány? Dnešné prvé čítanie ponúka skvelý tip: staň sa rozsievačom, pusti sa dnes do sejby.
  1. Zváž, čo budeš siať. Nie je semeno ako semeno. Môžeš dnes rozsievať burinu, štipľavé poznámky a pohrdlivé úškrnky. Alebo môžeš rozsievať okolo seba to, čo má potenciál priniesť úrodu, čo sýti hlad, posilňuje a buduje svet. Nech platí nie len o Bohu, ale aj o tebe: "Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá..." Rozsievaj dobré slová, záujem, pozornosť, nežnosť... Proste to, čoho je akútny nedostatok v obchodoch, domácnostiach, firmách, štátnych podnikoch, nemocniciach, či na internete. I v Cirkvi.
  2. Oplatí sa to. "Kto seje štedro, štedro bude aj žať", píše Pavol v Druhom liste Korinťanom. Rozsievaj dnes hojne.
  3. S radosťou. "Nie zo žiaľu ani z donútenia," pokračuje Pavol, "lebo veselého darcu Boh miluje." Vlastne Boh miluje každého, či je veselý alebo nie. Ale i tak niečo na tej radosti predsa len bude.
  4. Že sám nemáš dosť? Nemusíš mať veľa. Dokonca nemusíš mať dosť, stačí málo. "Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok."
  5. Neboj sa. Možno to vyzerá beznádejne a zbytočne. Ale stále je tu predsa Boh. On "dá vzrast plodom vašej spravodlivosti", píše Pavol.
Rozsievaj ako Kristus. Aj dnes nás k tomu povzbudzuje: "Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!" Ako mu budeš dnes slúžiť? Takže aké máš plány?

Publikácie a pomôcky