Dve brány a cesty

CR-21 NE C

Zaujal ma obraz Charlotte Reihlen Široká a úzka cesta. Je to také bohaté a veľmi výstižné vyobrazenie posolstva dnešného evanjelia. V spodnej časti je oblúkový múr, ktorým vedú dve brány. Vľavo je široký, bohato zdobený portál prakticky bez brány, s obrovským nápisom Vitajte. Vpravo úzka bránka s ťažkými dubovými dverami. Tou prvou človek prejde ani si nevšimne, no kto chce prejsť tou druhou, musí sa skloniť, taká je nízka. A niektorí musia aj stiahnuť brucho, pretože je úzka. Od tej vľavo vedie široká, pohodlná, len mierne stúpajúca cesta. Tá vpravo začína schodami a za nimi sa zmení skôr na úzky chodník než cesta. Taká pekná vyskokohorská turistická trasa. Cesty sa od seba postupne vzďaľujú, ako to už cesty robievajú. Každá totiž vedie k inému cieľu. Tá prvá smeruje k horiacemu rúcajúcemu sa mestu, druhá k horskému vrcholu, ktorý je skrytý v oblakoch, no presvitá z neho vízia či videnie nebeského kráľovstva.

Popri oboch cestách stoja budovy. Vľavo útulný hostinec s terasou vonku, tanečná sála, herňa, divadlo, (sme v roku 1867), pomedzi to stolíky, kde sa mastia karty, stávkuje alebo ulieva (ne)unaveným pocestným. Vpravo kostol, nedeľná škola a ešte budova evanjelickej diakonie, ktorú Charlotte založila. 
Cestu vľavo si ľudia vcelku užívajú. Teda až na tých, ktorých niekto prepadne a okradne, zmláti, zavraždí, či zotročí. Zaujímavé je, že čím bližšie ku horiacemu mestu, tým je toho násilia viac. Okoloidúci, hoci sa im tie veci dejú pod nosom, im nevenujú žiadnu pozornosť. Užívajú si cestu.
Tragika širokej brány a cesty spočíva práve v tom, že si človek nič nevšimne. Kráča životom od jedného rozptyľovania ku druhému, až sa ocitne tam, kde sa nikdy nechcel dostať. Jedným zo znakov, že sme na širokej ceste, je ľahostajnosť k utrpeniu druhých.  

Vpravo nie je ani toľko zábavy, ani toľko ľudí. Oboje je trochu na škodu, no chápeme, čo tým chcela Charlotte povedať. Pútnici sú skôr bdelí, ako sa to v horách patrí. Neohrozuje ich medveď, ktorý by sa vybral obzrieť nejaký kontajner, ale lev. Pri ňom je odkaz na biblický verš "Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral" (1Pt 5,8). Vôbec odkazy na biblické verše sú pri každej postavičke či budove, je ich tam neúrekom, len sa treba trochu potrápiť s Nemčinou a so švabachom.

Najviac sa mi ale páči, že až do poslednej chvíle je tam možnosť opustiť širokú cestu a vydať sa na tú úzku. Iste, cesty sa od seba vzďaľujú a na konci je medzi nimi priepasť, ale nájde sa aj mostík, chodník či lávka pre tých, ktorí sa napokon rozhodli inak.

"Usilujte sa vojsť tesnou bránou," hovorí dnes Ježiš. Je to tak lepšie, lebo ťa nič nerozptyľuje. Hľadajte radšej úzky chodník. Ľahšie nemusí byť vždy lepšie.

Charlotte Reihlen, Der breite und der schmale Weg. Neskoršie spracovanie.


Publikácie a pomôcky