Daň

CR-19 PO

Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“ 

Nebola to tak celkom pravda, minimálne v tom roku Ježiš ešte dvojdrachmu evidentne nezaplatil. A nie som si istý, či sa Peter z odpovede vykrútil preto, že si myslel, že Ježiš by mal byť oslobodený.

Išlo o daň pre potreby chrámu. V Ježišových časoch bol každý Žid od svojho dvadsiateho roku života povinný každoročne uhradiť daň v hodnote dvoch drachiem, čo bolo 8,72g striebra, pri dnešnej cene striebra by to znamenalo asi 6€.

Peter dostane od Ježiša dve dôležité poučenia:

  1. Ježiš je Boží Syn. To, že synovia sú predsa od daní oslobodení a nie je dôvod, aby platil daň sám sebe, v tomto prípade nie je tak dôležité ako to, že Ježiš sa otvorene prezentuje ako Boží Syn.
  2. Zaplatí aj keď nemusí. Druhé ponaučenie je praktickejšie: Ježiš zaplatí, aj keď sa to od neho neočakáva. Nie preto, že musí, preto, že môže. A preto, aby nepomýlil (nepohoršil) ostatných.
Robiť dobre nie preto, že musím, ale preto, že môžem. Inšpiratívne :-)Publikácie a pomôcky