Rodinná katechéza / Oheň v srdci

Biblická katechéza na 20. nedeľu v Cezročnom období, rok C

Priblížiť deťom posolstvo evanjeliovej state Lk 12,49-53 môže byť pomerne náročné, pretože Ježiš tu hovorí o ohni, ktorý prišiel vrhnúť na zem a o nepokoji, ktorý prináša. V katechéze spojíme Ježišove slová s rozprávaním o Zoslaní Ducha Svätého. V tomto zornom uhle sú Ježišove slová zrozumiteľnejšie. Rozdelenie, ktoré Kristus spomína, je fakt, pred ktorým nemožno zatvárať oči. Treba ku nemu zaujať primeraný postoj, ktorým je život v Duchu Svätom.
  • Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať kartónové plamienky, môžete využiť šablónu na konci metodiky (PDF). K dispozícii je aj prezentácia (PPTX, CANVA).

Úvod

Dávno predtým ako sa Boh stal človekom, narodil sa, dostal meno Ježiš a učil ľudí o jedinom Bohu, ľudia si mysleli, že je bohov viac. Napríklad v Grécku verili, že bohov je celá kopa, že žijú na hore Olymp a že najvyšší z nich sa volá Zeus. Podľa legendy sa Zeus nahneval na ľudí. A aby ich potrestal, zobral im oheň. Len si to predstavte, žiadne teplo, žiadne svetlo sviec, žiadne pečenie ani varenie… Iba zima, hlad a v noci tma. Hrdina menom Prometeus podľa gréckej báje potajme prišiel na Olymp, ukradol zopár žeravých uhlíkov a v dutej palici ho priniesol ľuďom.

Evanjelium

Ako dobre, že skutočný Boh je náš Nebeský Otec, ktorý nás ľúbi a nie nejaký Zeus, ktorý berie oheň. Vlastne o ohni hovorí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu. Pozorne počúvajte, čo povie.
  • Lk 12,49-53.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Katechéza

  • Katechézu môžete uviesť doplňovačkou (Zeus berie ľuďom oheň, ktorý dáva teplo a svetlo, pretože sa na nich pretože sa na nich hnevá). Pozor, nejde nám o hodnotenie starovekého gréckeho náboženstva, ale o vytvorenie kontrastu ku ohňu, ktorý prišiel Ježiš vrhnúť na zem.
Ježiš ľuďom oheň neberie, on ho prináša a chce, aby sa medzi nami rozhorel. No nejde len o taký obyčajný oheň, ako ukradol z Olympu Prometeus, oheň, na ktorom sa dá opiecť klobása alebo zohriať voda a ktorý vieme dnes privolať škrtnutím zápalky.

Keď Ježiš vystúpil do neba, poslal ľuďom oheň, ktorý zapaľuje srdcia. A keď ten oheň prišiel prvý krát, nad hlavami učeníkov sa dokonca objavili ohnivé plamienky. Tento oheň nepáli, nemusíme sa báť, že by niekomu ublížil. Ježišov oheň mení ľudí na lepších, odvážnejších, vytrvalejších… Už ste uhádli jeho meno?
  • Sk 2,1-4a
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý.

Duch Svätý vtedy naplnil učeníkov a vložil im do sŕdc svoje dary, dar múdrosti a rozumu, rady a sil, poznania a nábožnosti, dar bázne pred Bohom. Vďaka nim boli oveľa, oveľa spravodlivejší, láskavejší, štedrejší, pokojnejší, milosrdnejší, priateľskejší, ochotnejšie odpúšťali druhým, boli štedrí, vytrvalí…
A preto aj my často prosíme Ducha Svätého o jeho dary. Lebo tiež chceme prinášať do sveta okolo odpustenie, priateľstvo, láskavosť, spravodlivosť, pokoj, radosť, odpustenie, lásku, trpezlivosť, pochopenie… Prosíme Ježiša, aby nám dal svojho ducha, ktorý v nás zapáli svoj tajný oheň.
Pretože to je presne to, čo svet potrebuje. Sú tu choroby, vojny, ľudia sa nemajú radi, niektorí sú smutní, iní stále nahnevaní… 
Niekedy sa to stáva dokonca aj v jedinej rodine, v jedinom dome. Dajme tomu, že v dome býva päť ľudí. A už sa spájajú a rozdeľujú, traja proti dvom a dvaja proti trom. Ocko je proti synovi a syn proti ockovi. Mamina má stále niečo proti dcére a dcéra proti mamine. Možno sú len unavení a sklamaní. A možno dokonca úplne stratili oheň Ducha Svätého. Potrebujú, aby im ho zase niekto priniesol. Aby niekto priniesol do ich domu láskavosť, štedrosť, odpustenie…
  • Diskutujte s deťmi o obrázku na snímku č. 7 v prezentácii. Sú tam dve rodiny. Vyzerajú úplne rovnako (deti môžu spočítať členov rodiny, je ich päť, ako v Ježišovom prirovnaní, macka za člena rodiny nepočítame ;-).
  • Pod obrázkami sú dve verzie evanjeliového verša, v jednej sa hovorí o tom, ako to často dnes je (Ježišove slová), druhý riadok predstavuje variantu, ako to môže byť tam, kde sú ľudia zapálení Duchom Svätým. Nechajte deti, aby si vybrali, ktorá verzia sa im páči viac: „Odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí: 3 proti 2 a 2 proti 3.“ alebo  „Odteraz sa 5 ľudí v jednom dome spojí: 3 za 2 a 2 za 3.“ Porozprávajte sa o prípadných rozdeleniach a vojnách vo vašej rodine, ak náhodou niečo také existuje ;-)
  • Požiadajte deti, aby priradili ku každej variante výroku jednu z rodín. Hádam si všimnú, že členovia rodiny na druhom obrázku majú na srdci alebo nad hlavou plamienok, symbolizujúci Ducha Svätého.
  • Plamienky. Vyrobte si z kartónu plamienky s nápismi ako na snímku č. 6. Vystrihnite ich a pridajte šnúrku na zavesenie na krk. Zahrajte sa. Každý si môže vybrať jeden plamienok, zavesí si ho na krk a počas dňa sa sústredí, aby sa voči ostatným správal tak, ako je to na jeho plamienku. Keď si to druhí všimnú, môžu jeho snahu zakaždým patrične oceniť. Podľa potreby si do plamienkov doplňte postoje, ktoré potrebujete zvýrazniť vo svojej rodine.

Modlitba

  • LH, Modlitba pred poludním.
Verný Bože, o deviatej hodine si apoštolom, ktorí zotrvávali na modlitbách, zoslal Ducha Svätého; prosíme ťa, udeľ aj nám účasť na tom istom dare. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Publikácie a pomôcky