Znamenia

CR-16 PO

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“  Tá vec so znameniami je vcelku ošemetná. Je jasné, že Ježiš nechce ľudí k sebe pútať prostredníctvom nejakých senzácií. Chce, aby sa pre neho každý človek rozhodol slobodne.

Na druhej strane túžba človeka po znameniach je v poriadku. Je úplne normálne, že túžime po uistení a uisťovaní. Milovaná žena má istým spôsobom právo na všetky tie drobné uistenia, vyznania, pozornosti, kvety a neviem čo... zo strany milovaného. A milovaný muž tiež, hoci asi znamenia pre neho budú mať inú podobu. Je v poriadku, že človek túži po uistení, že toto robí dobre a tamto sa mu podarilo a ostatní sú spokojní... 

Ale možno práve v tom je aj ten kameň úrazu. Možno človek má akési právo na znamenia. Ale asi nemáme právo určovať si ich podobu. Farizeji a zákonníci dostali zrejme už zažili mnoho znamení. Ale oni chceli iné.

„Chceme vidieť nejaké znamenie...“ Aj dnešný svet má v sebe túžbu po Kristových znameniach. Vlastne to vidno aj z toho, ako sa mnohí zháňajú za senzáciami. A treba povedať, že ľudia majú na znamenia Kristovej prítomnosti v dnešnom svete právo. Problém je možno v našej zábudlivosti. Zabúdame, že my máme byť tým znamením. Ani nie tak kríže, kostoly, sochy a podobne. My. Ty a ja.

Publikácie a pomôcky