(Vy)kúpení a poslaní...

CR-17 ST

Podobenstvá o poklade a perle zaradil Matúš vedľa seba. A dobre urobil, pretože nám ukazujú dve charakteristiky nebeského kráľovstva, ktoré nemôžeme od seba oddeľovať.

"Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu" tak vzácnemu, že ho človek jednoducho musí mať. V praxi to znamená, že treba získať pole, to miesto, kde sa poklad nachádza, pretože nález, podľa starovekých pravidiel, patril majiteľovi pozemku.
Hodnota pokladu je nevyčísliteľná, ten sa jednoducho nedá kúpiť. Pole áno. Cena poľa je pre každého rovnaká: "všetko, čo má". Milionár zaplatí milióny, chudobného to bude stáť pár stoviek, bezdomovca len tri eurá a dieťa kompletný obsah pokladničky v tvare prasiatka. V každom prípade však vždy všetko, 100%. I keď treba povedať, že sa neplatí len peniazmi. Svoju cenu majú aj čas, trpezlivosť, vytrvalosť, obetavosť... 
Hlavná myšlienka: Keď si už objavil nebeské kráľovstvo, náhodou alebo preto, že ťa k nemu niekto priviedol, neváhaj a kúp pole.

"Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi." Vlastne od momentu, keď si získal pole, na ktorom sa poklad nebeského kráľovstva nachádza, stal si jeho súčasťou a mohli by sme povedať, že ty, ja, my všetci sa podobáme kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Načo ich hľadáme? Nuž aby sme ich pridali k pokladu.
Perlami sú všetci, ktorí do nebeského kráľovstva zatiaľ nepatria. Toto druhé podobenstvo nás teda povzbudzuje k misii.
Hlavná myšlienka: Ľudia, ktorí ešte neobjavili poklad nebeského kráľovstva, sú tak dôležití, že musíme byť pripravení pre ich získanie zaplatiť plnú cenu. Koľko je to? Pre niekoho málo, pre iného veľa, no vždy 100%, všetko, čo máme.

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu. Nie takému, ktorý sa má uchovávať v truhlici alebo vystavovať v múzeu. Pokladu, ktorý má byť používaný. Každý prsteň a každú náušnicu musí byť vidno, aby zažiarila sláva Pána neba i zeme. A každá minca sa musí dostať do obehu, aby sa žiadna perla nepovaľovala niekde len tak zabudnutá. Lebo jej miesto je v niektorom šperku, vytvorenom k sláve Otca.
Ty si perla i kupec zároveň, človek draho (vy)kúpený a poslaný.

Publikácie a pomôcky