Sme sieť, nie anjeli...

CR-17 ŠT


"Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti..." Účel siete je jednoduchý: zachytiť čo naviac, všetky druhy, ako hovorí podobenstvo. Sme sieť.
Nie sme anjeli. Nie sme tí, ktorí, "keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von." Mojou ani tvojou úlohou nie je prehrabovať sa, triediť a rozhodovať. V skutočnosti, akokoľvek by to mohlo byť lákavé, nie je na tom nič príjemné. Našťastie to nemusíme robiť, pretože nie sme anjeli. A nesmieme to robiť, nemáme na to. Z toho istého dôvodu, pretože nie sme anjeli.

Našou úlohou je zachytiť. A to je dôležité. Možno na niečo také anjeli nemajú schopnosti podobne, ako my nemáme schopnosti na ich službu triedenia. Ale hlavne, ak nenaplníme svoje poslanie, nemôžu ani oni splniť to svoje. Zdá sa, že poslanie anjelov je závislé od toho nášho...

Publikácie a pomôcky