Rodinná katechéza / Rob podobne

Biblická katechéza, 15. nedeľa v Cezročnom období, rok C
Prezentácia na stiahnutie: (ODP, PPTX, CANVA)

Nedeľné evanjelium

  • Podobenstvo O milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37)

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“
Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“
Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Rob aj ty podobne

Učiteľ zákona z dnešného evanjelia nám pripomína, čo potrebujeme, aby sme mohli milovať Pána Boha. Potrebujeme k tomu srdce, dušu, silu a myseľ. Ale nie len tak trochu silu alebo kúsok srdca. Zo všetkých síl a z celej mysle, srdca a duše.

  • Deti môžu doplniť srdce, silu (ruka) a myseľ (mozog) podľa obrázka. Môžete sa spýtať, prečo tam nie je aj obrázok duše (samozrejme pretože je neviditeľná :-).


Ježiš nás učí, aby sme robili aj my podobne. Keď máme niekoho radi, potrebujeme do toho zapojiť srdce, silu, rozum i dušu.


Okolo nás je veľa ľudí, ktorí potrebujú, aby sme ich mali radi. Napríklad tí, čo utekajú pred vojnou. Pouvažujte, čo by ste mohli pre nich u vás doma urobiť. Čo by asi urobil Ježiš?

Obrázky na vymaľovanie

Použité obrázky

  • https://bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=15e%20zondag%20door%20het%20jaar%20C%20-%20evangelie&pagenum=2 
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5459 
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5494
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7900
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9172
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9170
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10553
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10554

Publikácie a pomôcky