Rodinná katechéza / Buď ako...

Biblická katechéza, XVI. nedeľa v cezročnom období, rok C

Evanjelium

  • Lk 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Katechéza

  • Začneme krátkym zopakovaním. Deti doplnia chýbajúce slová (Ježiš, Marta, Mária, sadla).
  • Teraz sa pokúsime doplniť dialógy.
  • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo sa im nepáči na správaní Marty a Márie.
  • Teraz sa spýtajte detí, čo sa im naopak páči na správaní sa Ježiša, Marty a Márie. Môžete napríklad vyzdvihnúť, že Ježiš má na sestry čas, že prišiel ku nim. Na Marte možno oceniť jej starostlivosť a pracovitosť. Na Márii zase že venuje Ježišovi celú svoju pozornosť.
  • Spoločne pouvažujte, v čom by ste mohli napodobňovať Ježiša, Martu a Máriu. Urobte si plán a vložte ho do záverečnej modlitby.

Obrázok na vymaľovanie a doplnenie

Použité obrázky:

  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10559
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10560
  • Autor: Virna Maria O.V.

Publikácie a pomôcky