Rodinná katechéza / Keď sa modlíte...

Biblická katechéza na XVII. nedeľu v Cezročnom období v roku C
 • Prezentácia (ODP, PPTX, CANVA)
 • Metodika (PDF)
 • Plagát (PDF), jednotlivé obrázky môžete rozstrihať a deti ich usporiadajú v správnom poradí.

Evanjelium

 • Lk 11,1-13, môžete využiť prezentáciu.
Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“
Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“
Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Modlitba Pána

 • Doplňovačka. Deti doplnia chýbajúce slová Modlitby Pána. Pozor, text je iný, ako v evanjeliu. Dve prosby sú zámerne vynechané, deti majú chybu odhaliť a na konci doplniť správne.

Katechéza

 • V nasledujúcej časti uvažujeme nad tým, čo nám Ježiš hovorí o Bohu cez jednotlivé prosby modlitby. Prispôsobte veku detí.

Boh nás ľúbi viac, ako hociktorý ocko miluje svoje deti. Je ockom nás všetkých, takže sme všetci bratia a sestry.


Nemôžeme ho vidieť. Ale hoci je ďaleko, je nám stále nablízku.


Ježiš ho nazval ocko, otče, po hebrejsky abba. Na snímku je slovo ocko v rôznych jazykoch.


Boh je Kráľom všetkého, aj my patríme do jeho kráľovstva.


Boh riadi nebo i zem (všimnite si volant na obrázku :-). Nechajme sa ním viesť každý deň, nech je to u nás tak, ako v nebi.


Boh sa o nás stará, nedovolí, aby nám niečo chýbalo. Pretože nás miluje.


Nikdy ho neprestane baviť odpúšťať, znova a znova čistí naše srdcia od hriechov. Ale chce, aby sme sa j my podobne správali k druhým.


Keď je naozaj ťažko, pomôže nám nájsť cestu.


Chráni nás pred zlom. On je naším štítom.

Plagát

Obrázky:

 • Patxi Velasco Fano
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5461
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5788

Publikácie a pomôcky