Rodinná katechéza / O pokladoch

Biblická katechéza na XVIII. nedeľu v cezročnom období, rok C

Katechéza na evanjelium Lk 12,13-21. O dvoch bratoch, ktorí prežívali veľké trápenie, jeden preto, že mal majetok, druhý preto, že ho nemal :-) Ale hlavne o primeranom lieku...

Na stiahnutie

Intro

Boli raz dvaja bratia. A obaja v trpeli nespavosťou. Celú noc sa prevaľovali na posteli a nie a nie zaspať. Bratia mali veľké trápenie. Teda to tak vyzeralo, pretože každú chvíľu hovorili „Ach, ach…“.
Starší brat si hovoril: „Ach, aké bohatstvo!“ Bol totiž veľmi bohatý a dobre sa mu darilo. Možno sa vám to zdá smiešne, ale byť bohatý, s tým sú občas hrozné starosti.
 • Ukážte deťom prvý obrázok (farebná verzia v prezentácii, čiernobiela v prílohe, čiernobiely môžu potom vymaľovať).
 • So staršími sa môžete porozprávať o tom, čo by urobili oni, keby mali taký poklad ako starší brat. Priveďte ich ku slovám kúpiť, ušetriť, darovať. Na papier ku obrázku môžu zapísať, čo by kúpili, koľko by ušetrili alebo darovali.
 • Asi budú pri tých nákupoch a šetrení myslieť skôr na seba. Pridajte otázku „Pre koho?“ prípadne „Komu?“ Teda pre koho kúpiť alebo šetriť, komu darovať…
Starší brat z nášho príbehu takto neuvažoval, aspoň v jednej veci mal jasno: chcel celý poklad len pre seba. Nebude nič kupovať, všetko ušetrí a nikomu nič nedaruje. Už musel len vymyslieť, kde to všetko dá.
 • Prejdeme ku mladšiemu bratovi, opäť obrázok alebo prezentácia.
Ani mladší brat nemohol spávať. Aj on sa celé noci prevaľoval na posteli a rozmýšľal nad tým, čo by mal jeho brat kúpiť, koľko by mal ušetriť a čo by mal podarovať.
Hádate správne. Mladší brat vedel celkom presne, čo by mal starší kúpiť, pre neho samozrejme. A bol presvedčený, že by mu mal časť majetku podarovať. Veď sú predsa bratia. Veľmi ho hnevalo, že brat má viac ako on.
A čo na to Ježiš? To sa dozvieme z dnešného evanjelia.

Evanjelium

 • Text: Lk 12,13-21. Môžete využiť prezentáciu alebo obrázky z prílohy.
Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“
On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘
Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘
Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“
 

Dobrá rada

Úbohý starší brat. Má pred sebou veľa práce. Všimli ste si, aký je jeho plán?
 • Deti doplnia alebo dokreslia chýbajúce slová v evanjeliovom verši. Môžete využiť prezentáciu alebo pracovný list.

Bojím sa, že ani keby sa mu jeho plány podarili, nebol by spokojnejší, len viac unavený. Čo by ste bratom poradili vy?
 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo by bratom poradili oni.
 • Môžete pripomenúť Ježišove slová „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
 • Vysvetlite, čo je to vlastne chamtivosť. A ak niečo také doma náhodou poznáte ;-), vymyslite spolu plán, ako s ňou zatočiť. Účinným liekom proti chamtivosti je štedrosť. 

Obrázky: Virna Maria O.V.

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10569
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10568

Publikácie a pomôcky