Rodinná katechéza / Na návšteve

Biblická katechéza na 14. nedeľa v Cezročnom období v roku C

Na stiahnutie:

Evanjelium

Uvedenie

  • Začneme otázkami: 

Máte radi návštevy? Ku komu chodievate najradšej? Čo si beriete so sebou na návštevu?

Dospeláci zvyknú so sebou na návštevu niečo priniesť, nejaký malý darček, sladkosť, kvety. Alebo dobré vínko, to je samozrejme len pre dospelákov. Keď ideme na návštevu, chceme tam priniesť nejakú pozornosť. Aby domáci vedeli, že si ich vážime a máme ich radi.

V dnešnom evanjeliu Ježiš vysiela učeníkov na návštevu všade tam, kam sa chystá neskôr prísť aj on sám. Pozorne počúvajte a zapamätajte si, koľko bolo tých učeníkov a čo im Ježiš kázal na tú návštevu priniesť.

Biblické čítanie

  • Postojačky prečítame evanjeliovú stať Lk 10,1-9, môžete využiť prezentáciu.

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

Katechéza

Kvíz

  • Kvíz – deti doplnia počet učeníkov (treba správne spočítať a určiť číslo podľa bodiek na kockách), doplnia chýbajúce slová do citátu „Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov“ a vyberú z obrázkov, čo si nemajú zobrať.

Priniesť pokoj

Priniesť na návštevu kvety alebo bonboniéru, to je fajn. Ale dôležitejšie je priniesť pokoj. „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘“ hovorí Ježiš učeníkom. „Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie.“ 

Pozrite na tých ľudí na našom obrázku. Vyzerajú dosť smutne a zúbožene. Niečo im chýba.

Niečo, čo majú kresťania a čo im my kresťania môžeme priniesť. Pokoj a lásku.

A netýka sa to len návštev. Smutných, nepokojných ľudí môžete stretnúť na mnohých miestach, aj cez dovolenku.

  • Tu sa môžete porozprávať o prázdninových a dovolenkových plánoch.

Nech už budeme cez prázdniny kdekoľvek, všade môže prinášať radosť a pokoj.

  • Porozprávajte sa o tom, ako by to mohlo vyzerať v praxi vo vašej rodine.

Obrázky:

  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5258
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7897
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10546

Publikácie a pomôcky