Rodinná katechéza / Najdôležitejšie stretnutia

Biblická katechéza na XII. nedeľu v Cezročnom období, rok C

 • Naratívna katechéza k evanjeliovej perikope Lk 9,18-24, vyrozprávaná prostredníctvom príbehu Najdôležitejšie stretnutia.

Poznámky k príbehu:

 • „Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ - Stratiť v zmysle odovzdať. Starý otec odovzdá Ježišovi svoje kamenné srdce a Ježiš ho premení. Na obrázku (snímok 8) osekáva zo srdca kamennú škrupinu, to môže aj bolieť, hoci v príbehu sa o tom nehovorí.
 • „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ - V príbehu má tvar kríža ceruzka, ktorou si starý otec zapisuje do diára dôležité stretnutia s Ježišom, ktorého nasleduje. V diári sa ale meno Ježiš nenachádza. No sú tam iné mená, čím sa naznačuje, že Ježiš je prítomný v druhých ľuďoch (snímky 9-10).
 • Najdôležitejšie stretnutia sú napokon, podľa diára i starého otca, stretnutie pri nedeľnej svätej omši a pri spoločnom obede (snímok 11).

Na stiahnutie:

Intro

Jurkov starký bol podnikateľ. Mal firmu, ktorá vyrábala a predávala neviem čo, a starký ju riadil. Ale hlavne to bol ten najlepší starý otec na svete. Alebo aspoň jeden z dvoch najlepších starých otcov, ktorých mal Juraj.

 • Snímok 2.

Doma mal pracovňu s obrovským stolom, kopou papierov a všelijakými šanonmi. Vstup do pracovne bol pre deti prísne zakázaný, takže je jasné, že to bola jedna z prvých miestností, ktorú Jurko preskúmal. Mám ale podozrenie, že starí rodičia o tom dobre vedeli. Navyše  starký ho tam rád brával aj sám. Najviac ho zaujímala veľká kniha, ktorá vždy ležala na stole. Diár. Starký ho nosil so sebou a stále si do neho niečo zapisoval.

Tento víkend trávil Juraj u starých rodičov. A kým starký v sobotu pobehoval po dvore s kosačkou, nenápadne sa prikradol do pracovne, aby diár preskúmal. Nalistoval aktuálny dátum a veľmi sa potešil. Starký si tam totiž poznačil stretnutie s ním. A ešte tam pripísal slovo „darček“. Asi preto, že v piatok mal Jurko narodeniny. V diári si však všimol aj iné zaujímavé veci. Odľahlo mu keď zistil, že tam nie sú žiadne firemné tajomstvá, ako si pôvodne myslel. A zaumienil si, že sa na to starkého nenápadne spýta.

 • Snímok 3.

Keď diár zatvoril, všimol si, že na obale je napísané niečo zvláštne. Výborne, tým určite začne… Bolo tam napísané: „Lukáš 9,18-24“. Neskôr sa dozvedel, že ten tajomný kód označuje jedno miesto vo Svätom písme, úryvok z evanjelia podľa Lukáša, ktorý si teraz prečítame.

Evanjelium

 • Lk 9,18-24. Snímky 4-6. 

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

Najdôležitejšie stretnutia

„Starký, čo si zapisuješ do tej veľkej knihy?“ spýtal sa Juraj, keď spolu sedeli v pracovni.

„Tie najdôležitejšie veci“, odpovedal starký. Trochu sa zamyslel a potom pokračoval.

„Vieš kedysi sa mi v podnikaní veľmi nedarilo. Zarábal som síce veľa, ale nebol som spokojný so sebou. Často som na všetkých hneval, kričal som na druhých, nemal som na nikoho čas. Tvoja starká bývala vtedy veľmi smutná, nikdy som nebol doma. A keď som aj bol, občas to bolo so mnou na nevydržanie.

 • Snímky 7-8.

A potom som raz v kostole počul Ježišove slová: «Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.» Kňaz vtedy hovoril, že vlastne Ježiš sľubuje, že kto mu daruje svoj život, bude zachránený. A tak som v ten deň poprosil Ježiša, aby ma premenil. Zdalo sa mi, akoby bolo moje srdce z kameňa. Tak som prosil, aby s tým niečo urobil.

A potom mi kamarát podaroval tento diár s ceruzkou, čo vyzerala ako krížik a pripomenul mi Ježišove slová: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.» Odvtedy beriem každý deň do ruky tento svoj krížik a do diára si zapisujem všetky stretnutia s Ježišom.“

 • Snímok 9.

„Stretnutia s Ježišom?“ spýtal sa Jurko. „Môžem sa pozrieť?“ Zobral diár a chvíľu v ňom listoval. „Ja tomu nerozumiem,“ hovoril. Však tu sa o Ježišovi nikde nepíše.

„To nie“, odpovedal starký. „Ale Ježiš je predsa v každom človeku. Na dnes som si poznačil stretnutie s tebou. To je dôležité, veď si môj vnuk. A naviac v tebe sa stretnem s Ježišom. A tie malé srdiečka, to sú ľudia, za ktorých sa modlím. O deviatej za Michala, pred spaním za Petru. Zajtra za Stanku a večer za tvoju najmladšiu sesternicu Marušku.“

„A čo sú to tie dôležité stretnutia zajtra?“ spýtal sa Jurko.

„Nevieš? Popremýšľaj, ako trávime u nás doma nedeľu?“

„No ideme na svätú omšu, potom máme spoločný obed, vždy niekto príde na návštevu…“

Snímky 10-11. 

„Vidíš? Keď mi Ježiš zmenil srdce, naučil som sa, ktoré stretnutia sú najdôležitejšie.“ 

Tu môžete príbeh ukončiť a porozprávať sa o význame nedele, prípadne si urobiť plán, ako budete nedeľu prežívať vo svojej rodine.

Zhrnutie

Ľudia si kladú mnohé otázky, nie len „Kto je Ježiš?“, ale aj „Ako žiť? Pre koho? Kde? Kedy?…“ Je to veľa otázok, všetky sú dôležité a všetky majú jednu odpoveď. Je ňou Ježiš. Pamätajme, že stretnutia s ním, či už pri svätej omši, vo Svätom písme alebo v druhých ľuďoch, sú tie najdôležitejšie. A prosme ho, aby premenil naše srdcia tak, ako premenil aj srdce Jurkovho starkého.

 • Snímok 12-13. Katechézu ukončite modlitbou na spomenuté úmysly.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4494
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5256
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5382
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5448
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5449
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7887
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7888

Publikácie a pomôcky