Rodinná katechéza / O dobrej správe...

Biblická katechéza na V. veľkonočnú nedeľu v roku C

Východiskom pre katechézu je evanjelium Piatej veľkonočnej nedele (Jn 13,31-33a.34-35; rok C). Je to úryvok z rozprávania o poslednej večeri a začína pripomenutím Judášovho odchodu z večeradla. Práve Judáš nám poslúži na uvedenie do témy a do čítania evanjelia.  Samotná katechéza je rozvrhnutá do troch častí. V prvej uvažujeme nad radostným posolstvom evanjeliovej state, v druhej poukážeme na jej potenciál meniť srdcia i svet. Napokon v tretej časti sa skoncentrujeme na otázku „Ako premieňať svet?“. 

Na stiahnutie:

Intro

 • Prezentácia, snímok č. 1. Na úvodnom obrázku je Judáš, ktorý je spomenutý aj v prvej vete evanjelia. Zatiaľ jeho meno neprezradíme, ale deti ho môžu opísať. Po prečítaní evanjelia mu dajú meno (prezentácia: snímky 5-6).

Dnes sa budeme rozprávať o tomto mužovi. Vyzerá zúbožene, hnevá sa alebo bojí, je otrhaný, na tričku má záplaty, vyzerá ako bezdomovec alebo ako žobrák. Vlastne nie, on takto v nevyzerá. V skutočnosti sa má dobre, vôbec nie je chudobný, o chvíľu dokonca získa 30 strieborných mincí, čo je už celkom pekná suma. To čo vidíme, je skôr obraz jeho vnútra. Takto smutne, otrhane a vystrašene by skôr vyzerala jeho duša, keby sa dala nakresliť. No duša človeka je neviditeľná.

 • Pre väčších to môžete ešte trochu zdramatizovať. Potom ich nechajte tipovať, akú správu to asi premeškal.

S tým mužom to nakoniec nedopadlo najlepšie. Možno práve preto, že nepočul jednu dôležitú správu. Čakal na ňu dlho, možno aj tri roky. Ale nakoniec to vzdal, odišiel a zradil všetko, čo mal rád a čomu veril. A pritom stačilo ešte chvíľu počkať. Možno len pár minút.

Evanjelium

 • Všetci stoja, jeden z dospelých prednesie evanjelium Piatej veľkonočnej nedele (Jn 13,31-33a.34-35). Môžete využiť prezentáciu (snímky č. 2-4).


Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.

Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Katechéza

Zmeškaná správa

 • Doplňte Judášovo meno a zmeškanú dôležitú správu (snímky 5 a 6).

Stačilo tak málo a možno by to bolo všetko úplne inak. Judáš odišiel z večeradla skôr, než Ježiš stihol všetkým pripomenúť, ako veľmi ich má rád („Ako som ja miloval vás.“) a tiež, že ako si majú s láskou všímať jeden druhého a zaujímať sa o všetkých (Chcem, „aby ste sa aj vy vzájomne milovali!“). To sa stalo večer na Zelený štvrtok. Judáš odišiel, aby zradil Ježiša. Dostal za to mešec strieborných mincí. Ale nebol šťastný a nakoniec si veľmi ublížil.

 • Snímok č. 7.

Škoda, že ho vtedy nikto z učeníkov nevyhľadal a nepripomenul mu, že Ježiš aj jeho miluje. Stále. Nech sa stalo čokoľvek.

Nový svet…

 • Snímok č. 8.

Zmeškané správy občas spôsobujú hotové katastrofy. Niekedy ľudia prepadnú zlu preto, že ich nikto nemá rád. Dospeláci, ktorí vymýšľajú vojny, ubližujú druhým, klamú a podvádzajú…, to sú často bývalé deti a mladí, ktorí vyrastali s pocitom, že ich nikto nemá rád.

 • Snímok č. 9.

Milujte sa navzájom a zmeníte svet.

 • Snímok č. 10.

Vlastne keď sa pozorne pozrieme na kresťana, ktorý pomáha inému a dáva mu pocítiť, že ho má rád…, nájdeme v jeho srdci Ježiša. 

Ako zmeníš svet?

 • Prezentácia, snímky č. 11-16.

Dobrá správa je, že každý z nás má všetko, čo potrebuje, aby mohol meniť svet okolo seba. Na premenenie sveta na lepšie miesto budeš potrebovať:

 1. Oči. Všímaj si, kto ťa potrebuje a vyberaj si dobré veci, na ktoré sa budeš pozerať.
 2. Uši. Počúvaj, zvlášť tých, ktorí sú smutní. A keď ťa druhí o niečo žiadajú, počúvni ich na prvé slovo.
 3. Ústa. Hovor pekné slová, napríklad „Mám ťa rád.“ alebo „Dnes dobre vyzeráš!“ A samozrejme „Ďakujem, prosím, prepáč…“. Keď treba, tak mlč. Ale vždy sa usmievaj.
 4. Ruky. Nech tvoje ruky robia vždy len dobro. Ozaj, vieš, že zdvihnutý palec môže byť skvelá pochvala?
 5. Nohy. Nech ťa tvoje nohy nesú vždy tam, kde môžeš byť užitočný a pomôcť iným_______________________

Obrázky:

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9109
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9107
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7722
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7721

Publikácie a pomôcky