Rodinná katechéza / Dar pre ovečky

Biblická katechéza na IV. veľkonočnú nedeľu v roku C

 • Katechéza na Nedeľu Dobrého pastiera na evanjeliový text Jn 10,27-30. Úvodná modlitba je inšpirovaná kolektou IV. veľkonočnej nedele, ale je prerozprávaná detským spôsobom. Zdôrazňuje sa v nej dar nového života, ktorý spomenie aj evanjelium (dar pre ovečky). V opakovaní je z evanjelia minulej nedele pripomenutý rozhovor Ježiša s Petrom, dôraz sa kladie na poverenie „Pas moje ovce!“ V tejto časti spomenieme pápeža Františka ako Petrovho nástupcu v úlohe pastiera a samozrejme biskupov, kňazov a diakonov, ako jeho pomocníkov. Samotná katechéza má tri časti. V prvej uvažujeme o Ježišových ovečkách s istým dôrazom na farské spoločenstvo. V druhej pripomenieme jeho dar (večný život). Katechéza môže vyústiť do modlitby vďaky (tretia časť), ktorá je inšpirovaná textom evanjelia. Na konci metodiky nájdete pracovný list a záložku do knihy.
Na stiahnutie:

Modlitba a opakovanie

Bože, pri krste si dal svojim ovečkám nový život, ochraňuj všetkých pokrstených, aby odolávali útokom zlého a zachovali si dar tvojej milosti. Amen.

 • V tejto časti môžete použiť doplňovačky v prezentácii.

Minulú nedeľu sme v evanjeliu počúvali, ako dostal Peter špeciálnu úlohu. Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ A ešte to zopakoval dvakrát: „Pas moje ovce!“

Ježiš si samozrejme predtým overil, či je Peter na túto úlohu ten najvhodnejší. A tak mu, ako to už pri prijímacích pohovoroch býva, položil zopár otázok.

 • TIP: Ak máte (budúcich) prvákov, môžete sa ich spýtať na skúsenosti so zápisom do školy, tiež prešli prijímacím pohovorom.

Peter dostal tri otázky, pri ktorých sa veru poriadne zapotil. Neboli síce ťažké, ale jeho odpovede boli veľmi dôležité. Našťastie to zvládol.

Tými ovečkami, o ktoré sa mal Peter starať, boli prví kresťania, napríklad Jakub, Ján, Mária Magdaléna, Tomáš. A potom neskôr ďalší ako Priscila a Aqila a tak ďalej. No a keď Peter po mnohých rokoch odišiel do neba, Ježiš si vybral ďalšieho pastiera všetkých kresťanov. A potom ďalšieho a ďalšieho…, až po toho dnešného, ktorý sa volá pápež František. 

Kresťanov je dnes na svete veľmi veľa a bývajú na všetkých kontinentoch, takže pápež František by určite nestihol ani všetkých navštíviť. Preto vyberá aj ďalších pastierov – biskupov. A tí si zase volia na pomoc kňazov a diakonov.

Pretože Ježišovi veľmi záleží na nás, jeho ovečkách. A tiež preto, že pre každú ovečku má Ježiš pripravený špeciálny dar. Dnes budeme o tom počuť v evanjeliu.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých postojačky prečíta nedeľné evanjelium Jn 10,27-30.

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

Katechéza

Dnešné evanjelium je plné dobrých správ. A všetky sa týkajú Ježišových ovečiek. Najprv si povieme, ako sa dajú rozoznať.

Spoznaj Ježišove ovečky

 • TIP: Túto časť môžete uviesť aktivitou. Dobrovoľníkovi zaviažte oči a položte pred neho niekoľko plyšových hračiek, jeho úlohou je vybrať spomedzi nich ovečku. Zaujímavejšie to bude, ak máte ovečky dve, najlepšie rovnaké a v druhom kole dostane dobrovoľník za úlohou vybrať tú, ktorá patrí (napríklad) jemu. Aktivita nás vedie k otázke, ako možno rozoznať Ježišove ovečky.

Podľa čoho sa pozná, že človek patrí k Ježišovým ovečkám? Ježiš dnes hovorí, že jeho ovečky robia dve veci:

„Moje ovce počúvajú môj hlas… a idú za mnou.“

 • Porozprávajte sa, čo to znamená počúvať Ježišov hlas. Môžete výrok vztiahnuť na čítanie evanjelia. Podobne môžete uvažovať, čo to znamená ísť za Ježišom, túto časť môžete interpretovať ako pozvanie prísť na stretnutie s Ježišom pri svätej omši. 
 • TIP: Po katechéze si môžu deti vyrobiť záložku s ovečkou, ktorú budú požívať pri čítaní Písma.
 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o známych rodinách, ktoré chodia na tú istú svätú omšu a deti ich poznajú. Ich mená môžete zapísať do ovečiek. Rozvíjajte v deťoch vedomie spolupatričnosti s farskou rodinou.

Ježišov dar

 • Druhú časť katechézy uveďte rozhovorom o tom, čo dávajú ovečky ľuďom (mlieko, vlna, mäso…); môžete si pomôcť prezentáciou. Potom sa môžete spýtať, čo dávajú ľudia ovečkám (bezpečie, ochrana, potrava, voda…). Odtiaľ pretom premostite k otázke, čo dáva svojim ovečkám Ježiš (chráni, stará sa o nás…).

Najväčším darom, ktorý nám Ježiš dáva, nie je bezpečie, ochrana ani jedlo. Ježiš o svojich ovečkách hovorí:

„Ja im dávam večný život.“

A to je fantastická správa, Ježiš chce, aby sme žili, aj keď raz odídeme z tohto sveta, chce, aby sme sa narodili do neba :-).

Poďakovanie

Katechéza môže vyústiť do modlitby vďaky. Napríklad:

 1. Ježiš ďakujeme ti, že môžeme počúvať tvoj hlas v evanjeliách.
 2. Ježiš ďakujeme ti, že nás poznáš.
 3. Ježiš ďakujeme ti, že môžeme ísť za tebou.
 4. Ježiš ďakujeme ti, že nám dávaš večný život.
 5. Ježiš ďakujeme ti, že nás nikto nemôže vytrhnúť z tvojej ruky.

Pracovný list

_____________

Použité obrázky:

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10471
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10462
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5322
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7443
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8673
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9530
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9531

Publikácie a pomôcky