Čo vidíš?


VN-07 NEC

Poobzeraj sa okolo seba. Čo vidíš? Monitor alebo tablet, na ktorom čítaš tieto riadky. Svoju izbu, obývačku, alebo interiér autobusu, v ktorom sa práve nachádzaš a krátiš si cestu čítaním. Ľudí s ich radosťami a starosťami. Rastúce ceny všetkého, správy o pandémii a vojne u susedov, ktorá nie a nie skončiť... Možno vidíš strach, trpkosť, hnev, frustráciu. Možno radosť, pokoj, odvahu a statočnosť...

Čo videl Štefan? Tváre vyhecovaného davu, krvavé oči, v ktorých čítal jediné slovo: "Smrť!" Kamene v rukách, pripravených už už hádzať. Ľudí, ktorí čakali na jediný impulz... To všetko samozrejme videl. Ale s tým nemohol v tej chvíli nič urobiť. Sústreďuje preto svoj aj náš pohľad inam a hovorí: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."
To o otvorenom nebi a Synovi človeka je dôležité a potrebujeme to počuť. Vo štvrtok sme slávili Nanebovstúpenie Pána. Ale že to je vystúpenie na nebo a nie len odchod Ježiša, to vieme až spätne. Aj vďaka Štefanovi.
Vďaka nemu vieme aj to, že nebo je otvorené a že sa tak napĺňa Ježišova prosba z dnešného evanjelia: "Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta." 

Poobzeraj sa okolo seba. Čo vidíš? Áno, teraz si tu, tak trochu v zajatí vecí a okolností. A možno sa práve cítiš v ohrození okolnosťami, ktoré nemôžeš zmeniť, situáciami, ktoré treba len vydržať. Sústreď sa na nebo, je otvorené. To je poučenie, ktoré si dnes môžeme vziať od Štefana.

Ježiš naproti tomu, zoči voči utrpeniu, ktoré ho už o pár hodín čaká, sústreďuje pozornosť na druhých. "Chcem, aby boli tak, kde som ja." Chce, aby sme prežívali večne jeho dokonalú skúsenosť neba. Lebo práve tam je dokonca aj vtedy, keď zároveň sedí s učeníkmi pri poslednej večeri. Myslí na teba a hovorí Otcovi: "Chcem, aby bol, aby bola tam, kde som ja." A ten istý pohľad, aký má pre teba, má aj pre druhých. 
A čo ty? Ak si práve tam, kde je Ježiš, ak práve prežívaš kúsok svojho neba..., chceš aby sme boli s tebou aj my ostatní?
To je vlastne poučenie, ktoré si dnes môžeme zobrať od Ježiša. Deľ sa o svoje nebo s druhými, o všetky tie vzácne, hoci nateraz len prchavé okamihy. Deliť sa o dobro s druhými, to je spôsob, ako môžeme prežiť a ustáť ťažké časy.

Naša záchrana nespočíva opatreniach vlády, záchranných balíčkoch, fondoch obnovy, v zbraniach, embargách, ani v spravodlivom či vynútenom mieri. Tie veci sú dobré alebo zlé podľa toho ako a prečo ich používame. Ale na nič z toho sa nemôžeme spoliehať. Náš Spasiteľ je Syn človeka, ktorého videl Štefan sedieť po pravici Otca.
Upriam svoj zrak o nebo. A deľ sa o svoje nebo, o všetko dobré, čo máš, s druhými.

Publikácie a pomôcky