Boli spolu...

VN-03 NEC


Boli spolu. Ten Peter, ktorý zaprel, Tomáš, ktorý tak ostentatívne pochyboval, Natanael so svojimi predsudkami voči Nazaretčanom, Jakub a Ján so svojou túžbou byť dôležití... A ešte iní dvaja, ktorých mená Ján nezaznamenal. Asi preto, aby sme mohli do príbehu vstúpiť aj ty a ja. Na ich mieste.
Podstatné nie je, kto z nich koľko krát zaprel, kto pochyboval a kto bol nadutý... Podstatné je, že aj napriek všetkému boli spolu. Ako my. Nedeľné stretnutie kresťanov nie je stretnutím tých najlepších z najlepších. Možno tebe sa už podarilo tak vybrúsiť seba, že sa v spoločnosti nás hriešnikov necítiš konformne. Ale maj prosím s nami trpezlivosť. Pracujeme na tom. Hanbíme sa za svoje hriechy, no netvárime sa, že ich nemáme. Sme vďační, že môžeme prísť aj napriek nim.

Bolo ich sedem. To na jednej strane znamená, že nie sú všetci a dáva to ďalší rozmer povereniu, ktoré dostal Peter: "Pas moje ovce!" Pripomína nám to aj našu zodpovednosť za tých, ktorí nie sú v nedeľu s nami. Na druhej strane sú siedmi a to znamená plnosť, čo nám pripomína zodpovednosť za jednotu spoločenstva. Pekne to vyjadrili, keď na Petrovu neistotu odpovedajú: "Pôjdeme aj my s tebou."


Nie sú úspešní. Už im to nejde. Vlastne podobný neúspech pred pár rokmi bezprostredne predchádzal prvému Petrovmu stretnutiu s Ježišom. Ježiš je ten, kto občas obráti veci naruby. To, do čoho sme vložili mnoho nádejí a úsilia, sa zrazu javí ako banalita. A z neúspechu sa môže zrodiť zázrak. Ako vtedy.
Má to ale podmienky. Všimni si, že 1. boli spolu, 2. išli s Petrom, 3. v neúspechu nezatrpkli a 4. poslúchli Ježiša. Povedal im: "Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete."

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: "To je Pán."
Mať po ruke Jána je požehnaním. Ján sa zrejme na veľa vecí vôbec nehodil, možno bol nepraktický, snílek, najmladší... Ale v jednom je fakt dobrý: je vnímavý na Ježišovu prítomnosť. 
Mať po ruke Petra je požehnaním. Lebo jedna vec je rozoznať, že to je Pán, a druhá urobiť rozhodný krok. Či v tomto prípade skôr skok. Peter "skočil do mora".
Aj mať po ruke Tomáša, Natanaela a Jakuba je požehnaním, pretože niekto musí veci dotiahnuť do konca. "Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu."

Tak už to s nami je. Nie sme prehliadkou tých najschopnejších a najúspešnejších... Našťastie Ježiš má v tejto veci pomerne jednoduché kritériá. Pýta sa len tri otázky:
  1. "Miluješ ma väčšmi ako títo?" A kývne pritom hlavou smerom k ostatným v kostole.
  2. "Miluješ ma?" Hmhm, možno to nemusí byť ani viac ako ostatní.
  3. A do tretice: "Máš ma rád?"
Máš?

Publikácie a pomôcky