Rodinná katechéza / Ježišovo želanie

Biblická katechéza na VII. veľkonočnú nedeľu v roku C

Čo si želá Ježiš?

  • Uveďte evanjelium rozprávaním sa o želaniach, pýtajte sa, čo si deti želajú, po tom túžia a za čo z toho sa modlia. Nakoniec sa spýtajte, za čo sa asi modlí Ježiš. Odpoveď je ukrytá v evanjeliu.


Každý z nás má nejaké to želanie. Niekto by chcel nové auto, iný nový domček, tablet, alebo nejakú inú hračku… A mávame aj vážnejšie priania, túžime po kamarátoch, priateľoch, želáme si mier pre tých, ktorých ničí vojna a zdravie pre tých, čo sú chorí. Za také veci sa aj modlievame a prosíme o ne Nebeského Otca.

Ak Ježiš mal svoje želania, sny a túžby. A aj on sa modlil. V dnešnom evanjeliu budeme čítať úryvok z jednej jeho modlitby. Počúvajme, o čo prosí, po tom túži.

Evanjelium

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

 

Kde je Ježiš a ako sa k nemu dostať

  • Z evanjelia a modlitby sa dozvedáme, že Ježiš chce, aby sme boli tam, kde je on. Ale kde je Ježiš? Obrázok v prezentácii (snímok 7). Môžete sa porozprávať o sviatku Nanebovstúpenia Pána. Porozprávajte sa o tom, čo bráni ľuďom prísť do neba k Ježišovi, inšpiráciou môže byť obrázok na snímku č. 8.


Modlitba

  • Katechézu môžete zakončiť modlitbou desiatku slávnostného ruženca „Ktorý slávne vystúpil na nebesia“, v ktorom si pripomíname nanebovstúpenie, prípadne desiatkom „Ktorý ťa Panna do neba vzal“, ktorý v nás prebúdza túžbu byť tiež raz prijatí do večnej slávy.

Obrázky

  • http://madreauxiliadora.blogspot.com/2014/05/yo-soy-el-camino-y-la-verdad-y-la-vida.html
  • https://ofmvocaciones.wordpress.com/2010/04/07/dime-senor/
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5208
  • https://sk.pinterest.com/pin/401172279288373426/

Publikácie a pomôcky