Rodinná katechéza / Učiteľ a Tešiteľ

Biblická katechéza na VI. Veľkonočnú nedeľu, rok C
Rozprávanie o trápeniach uja Michala nás privedie k nedeľnému evanjeliu. Ježiš v ňom predpovedá svoj skorý odchod, predvída obavy učeníkov a sľubuje im Ducha Svätého, Tešiteľa, ktorý ich naučí všetko a pripomenie im Ježišove slová.
Popremýšľame nad niektorými Ježišovými slovami, ktoré sme počuli predchádzajúce nedele...
Napokon sa zase vrátime k Michalovi, ktorý prosil Ježiša o dar Ducha Svätého. A Duch Tešiteľ mu skutočne pripomenul presne to, čo najviac potreboval.

Podrobnejšie v metodike (stiahnuť). Určite využijete aj prezentáciu (ODP / PPTX, CANVA)


Čo trápi Michala? Volala mu manželka (prezentácia sn. 2). V práci sú nejaké problémy a ona príde neskoro domov. Do telefónu mu nadiktovala, čo všetko má urobiť a čo za žiadnu cenu nesmie zabudnúť. 


Zaviesť Zuzku na krúžok, zobrať Jurka zo škôlky, odovzdať na úrad papiere, nič nestratiť. Kúpiť rožky v prvom obchode a maslo v treťom. V prvom majú akciu na rožky a v treťom na maslo. Alebo mal kúpiť bagety? No a potom musí stihnúť priviesť domov Jurka z futbalu, o štvrtej alebo tak nejako. A ešte zabehnúť po Zuzku, keď skončí ten krúžok. Ale presne o pol piatej, nie skôr…
Ujo Michal bol z toho zúfalý. Spomenul si na nedeľné evanjelium. Takto nejako sa museli cítiť aj učeníci.


Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.


Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“Keď Ježiš začal takto otvorene hovoriť o svojom odchode, učeníci museli byť toho zmätení podobne, ako ujo Michal. Ako to všetko zvládnu bez neho? A sú už na niečo také pripravení?
Ježiš vedel, ako sa boja a že sú smutní. A mal pre nich skvelú správu: nenechá ich samých, pošle im Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorý im pripomenie všetko, čo budú potrebovať.


Duch Svätý nás naučí a pripomenie nám Ježišove slová. Príklady na tabuli (sn. 7) môžu znamenať:
1. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“ (Jn 3,16)
2. „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18,21-22)
3. „Boh je láska.“ (1Jn 4,16)


Ujo Michal si spomenul, že sľúbený Duch Svätý nám všetko pripomenie (sn. 9). A tak začal prosiť Ježiša: „Pane, zošli svojho Ducha…“ A potom sa obrátil priamo na Ducha Svätého a poprosil ho: „Duch Svätý, prosím ťa…“
O čo prosil? Nuž aby si spomenul na to, čo je najdôležitejšie.


A stalo sa. Úplne to síce poplietol s tými rožkami a bagetou, ale spomenul si na Ježišove slová z minulej nedele: „Milujte sa navzájom.“ To mu pomôže, keby mal dnes náhodou chuť hnevať sa na svoju manželku.

Pracovný list (príloha metodiky)
  • Znova prečítať nedeľné evanjelium (Jn 14,23-29) a vybrať z neho niektorú Ježišovu myšlienku alebo vetu. Deti ju zapíšu alebo nakreslia ju na tabuľu ako slová, ktoré im pripomína Duch Svätý Tešiteľ.

Použité obrázky
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5207
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5426
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5427
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7722

Publikácie a pomôcky