Rodinná katechéza / Pas moje ovečky

Biblická katechéza na III. veľkonočnú nedeľu v roku C

Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (ODP, PPTX)

1. Evanjelium

  • Prečítame nedeľné evanjelium (dlhšia verzia, Jn 21,1-19). Môžete využiť prezentáciu, snímky č. 2-5.

2. Boli spolu…

  • Deti doplna mená učeníkov. V prezentácii (snímok č. 7) sú mená napísané odzadu, správne odpovede sú na nasledujúcom snímku. Jakub a Ján sa v texte spomínajú len ako Zebedejovi synovia.

3. Kto tu chýba?

  • Nechajte deti spočítať, koľkí apoštoli sa v ten deň stretli s Ježišom. Je ich len 7 a aj to pri dvoch nevieme mená a nevieme ani, či boli apoštolmi… Porozprávajte sa s deťmi o apoštoloch, koľko ich bolo (12), prečo ich je zrazu 11 (Judášova zrada) a nadhoďte otázku, prečo ich bolo pri Galilejskom mori len 7 (v prezentácii snímok č. 9). Možno sa im nechcelo, možno zablúdili, možno ich nikto nezavolal…

4. Pas moje ovečky

Možno si ich spočítal aj Ježiš a preto povedal Petrovi: „Pas moje ovečky.“ Ježiš nemyslel také tie štvornohé ovečky s mäkkým kožúškom. Myslel ľudí, ktorých zveril Petrovi. Na začiatku ich bolo 12, voláme ich apoštoli. A ešte mal Ježiš iných 72 učeníkov. No na stretnutí v Galiley sa objavili len siedmi. Kde sú ostatní? Peter ich dostal na starosť, aby ich našiel a zhromaždil. Tak, ako dobrý pastier hľadá a zhromažďuje svoje ovečky.

5. Podarilo sa

Petrovi sa to napokon podarilo, bol skutočne dobrým pastierom. A keď prišiel jeho čas, aby odišiel do neba, Ježiš vybral ďalšieho a po ňom ďalšieho… Vždy jedného biskupa, ktorý sa stará o všetkých kresťanov na celom svete. Hovoríme mu pápež. Ten, ktorý sa o nás kresťanov - Ježišove ovečky stará dnes, sa volá František.

  • Na záver sa pomodlite za pápeža Františka.
Obrázky: www.freebibleimages.org

Publikácie a pomôcky