Slová, ktoré budeme počuť...

Pôst-02 PO

Hlas Nebeského Otca zaznieva v evanjeliách tuším len tri krát. Ale keď už prehovorí, je to niečo dôležité. Ako včera. Z oblaku na vrchu premenenia zaznelo: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!" Cirkev túto evanjeliovú stať pre Druhú pôstnu nedeľu vybrala s nejakým zámerom či zámermi. Vlastne výber všetkých liturgických textov sleduje nejaký zámer. Slová, ktoré zazneli z neba na vrchu Tábor, sú tak kľúčom aj k evanjeliám celého druhého pôstneho týždňa.

 "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho", hovorí Boh. Tak teda počúvajme.
Evanjeliová stať budúcej nedele bude zložená z dvoch častí. Prvá bude skôr náuková, podobne ako evanjeliá pondelka, utorka a stredy. V druhej povie Ježiš podobenstvo o figovníku. A na reč podobenstiev nás bude liturgia pripravovať v druhej polovici týždňa.
  • Vo štvrtok budeme počúvať hlas vyvoleného v podobenstve O boháčovi a Lazárovi.
  • V piatok zase podobenstvá O vinohradníkoch a O uholnom kameni.
  • A keby nebola v sobotu slávnosť, čítali by sme podobenstvo O milosrdnom otcovi a jeho dvoch synoch.
Vo všetkých týchto statiach zaznie Slovo Vyvoleného, či už priamo alebo v podobenstve. "Počúvajte ho"

Publikácie a pomôcky