Rodinná katechéza / Počúvajte ho

Biblická katechéza na II. pôstnu nedeľu, rok C

 • Charakteristika: Katechéza na evanjelium II. pôstnej nedele v roku C (Lk 9,28b-36, Premenenie Pána) pozostáva z troch častí. V prvej za zaoberáme pozvaním k modlitbe, v druhej myšlienkou o modlitbe, ktorá premieňa tvár a v tretej sa sústredíme na tému počúvania. Pri katechéze využijete obrázky z prílohy metodiky, prípadne prezentáciu.
 • Na stiahnutie: metodika s prílohami / prezentácia ODP, PDF, CANVA

Evanjelium

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.
Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.
A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.
Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.
 

Katechéza

1. Kto tu chýba?

 • V  tejto časti pracujeme s obrázkom č. 1., môžete využiť aj prezentáciu, snímky č. 6-7.

Kde boli ostatní?

 • Ježiš vzal so sebou troch apoštolov a vystúpil s nimi na vrch modliť sa. Apoštolov však bolo dvanásť, no na vrch vystúpili len traja. So staršími môžete diskutovať o tom, kde boli tí ostatní, prečo nešli s Ježišom. Pre mladších môžete pripraviť scénku, pozvite zopár apoštolov, napríklad Ondreja, Filipa a Bartolomeja a urobte s nimi rozhovor. Napríklad:

Moderátor: Dnes máme v štúdiu apoštolov Ondreja, Filipa a Bartolomeja. Práve sme počúvali o tom, čo sa stalo na vrchu Tábor. Pôvodne sme sa vás chceli na to spýtať. Ale vy ste tam neboli. Čo sa stalo?

Ondrej: Ja som mal v tom čase neodkladné povinnosti. Bol som v Galilei. Až keď som sa vrátil, porozprávali mi ostatní, čo sa stalo.

Moderátor: A čo Filip?

Filip: No rád by som povedal, že som mal tiež neodkladné povinnosti. Ale musím sa priznať, že v skutočnosti sa mi len hrozne nechcelo. Predsa len taká túra na vysoký vrch a ešte uprostred leta. Ani lanovka tam nechodí. 

Bartolomej: Ja som na tom podobne, len som sa nenamáhal ani vymyslieť výhovorku. Keď nás Ježiš volal, proste som sa tváril, že ho nepočujem. Poviem vám, je to večná škoda. Podľa toho, čo hovorili tí traja, sme prišli o veľa. 

Tretí z trojice

 • Upozornite deti, že hoci Ježiš zobral troch, na obrázku sú len dvaja apoštoli. Kto chýba? Ak použijete prezentáciu, spolu môžu doplniť chýbajúce meno Jána, prostredného z trojice. 

Neodmietni pozvanie

 • V prezentácii je však na snímku č. 7 citát doplnený inak:

Ježiš vzal so sebou Petra, TEBA a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

Tým chýbajúcim na obrázku je každý človek, ktorý odmietol pozvanie k modlitbe.

Vždy, keď ťa niekto pozýva k modlitbe, je to akoby ťa volal sám Ježiš. Neodmietni jeho pozvanie len preto, že máš na pláne niečo „dôležitejšie“ alebo „užitočnejšie“, či skôr zábavnejšie. Prekonaj svoju lenivosť. Nerob sa, že nepočuješ…

 • TIP: Urobte si rodinný výlet na nejaký kopec a pomodlite sa tam.

2. Premena tváre

Emotikony

 • Evanjelista hovorí, že vzhľad Ježišovej tváre sa na vrchu úplne zmenil. V prezentácii je 9 emotikonov, symbolizujúcich rôzne výrazy tváre. Deti ich môžu pomenovať, napríklad: radosť, hnev, zábava, strach, smiech, plač, veselosť, krik, prekvapenie…

Modlitba

 • Potom položte otázku: „Čo zmenilo Ježišovu tvár?“ Deti doplnia chýbajúce slovo (modlil):

Ako  sa _ _ _ _ _ _, zmenil sa vzhľad jeho tváre.

 • Môžete sa porozprávať aj o tom, ako sa asi Ježiš modlil, či pri tom sedel alebo kľačal, aké slová vtedy hovoril, aké miesto si na modlitbu vybral…

Modlitba mení tvár modliaceho sa

Modlitba mení tvár modliaceho sa. Keď sa modlil Ježiš, výraz jeho tváre sa zmenil. A tak isto je to aj s nami, keď sa modlíme, mení sa vzhľad našej tváre. Ako?

Pri modlitbe sa s našou tvárou dejú dve veci:

 1. Viditeľná zmena: Často sa stáva, že smutná, nahnevaná, netrpezlivá alebo vystrašená tvár sa zmení na pokojnú.
 2. Neviditeľná zmena: Keď sa človek modlí, jeho tvár sa pomaličky mení a on sa stáva viac podobný Ježišovi. Nie tým, že by mu narástla brada, oveľa tajomnejším spôsobom.

 • V prezentácii snímok č. 10 :-).

3. Pozor na uši

 • V tretej časti sa zameriame na počúvanie. Najskôr spoločne doplňte citát, chýbajúce slovo je „počúvajte“, snímky v prezentácii 11 a 12).

Toto je môj vyvolený Syn, _ _ _ _ _ _ _ _ _  ho!

 • Potom nechajte deti, aby si prezreli apoštolov (obrázok č. 2), majú v ušiach korkové zátky :-) Pre ilustráciu môžete nejaké aj ukázať a porozprávajte sa o nepočúvaní. Môžete tie zátky aj pomenovať, napríklad lenivosť, pohodlnosť, nedostatok času, zábudnivosť… (v prezentácii snímok č. 13).
 • Odtiaľ premostite k počúvaniu evanjelia. Na stránke https://www.dkuza.sk/2022/02/post-spolu-na-ceste.html nájdete plagát pôstnej cesty s obrázkami, myšlienkami a odkazmi na evanjeliové čítania pôstnych dní. V tom istom článku nájdete aj linky na denné evanjelium v prezentáciách a s obrázkami z pôstnej cesty. Každý deň druhého pôstneho týždňa si spolu nájdite čas na počúvanie evanjelia. Bude to samozrejme znamenať potrebu odzátkovať uši, teda zabojovať s lenivosťou, pohodlnosťou či nedostatkom času… 
________________________________________________________________________________

Použité obrázky:

 • https://pixabay.com/images/id-1252771/
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4389
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5364
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8170
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9038
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9037
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9400
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9402

Publikácie a pomôcky