Rodinná katechéza / On ťa miluje

Biblická katechéza na IV. pôstnu nedeľu v roku C

 • Katechéza na evanjelium IV. pôstnej nedele (Podobenstvo O márnotratnom synovi, Lk 15,1-3.11-32). Katechéza pozostáva zo štyroch častí. V prvej uvažujeme nad postavami z podobenstva s dôrazom na otca, ktorý je obrazom Boha. V druhej časti sa zameriame na synov a porovnáme ich s naším povolaním synov a dcér Jediného Otca. V tretej časti uvažujeme nad tým, čo mali mladší a čo starší syn urobiť. Odtiaľ premostíme k Ježišovi, ktorý je pre nás skutočným starším bratom, takým, čo (na rozdiel od toho z podobenstva) hľadá stratených bratov a sestry. Napokon si krátko pripomenieme, že to isté (hľadať tých, čo sa stratili), je aj našim poslaním.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Lk 15,1-3.11-32, evanjelium IV. pôstnej nedele, rok C.

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.
Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.
Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi.
Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.
Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘
Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘
On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.
Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘
On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“
     

Katechéza

1. Boh je Otec

V podobenstve sa hovorí o otcovi a jeho dvoch synoch. Ježiš hovorí, že Boh je ako ocko z toho príbehu. Ale ako sa pozná dobrý ocko od niekoho cudzieho?

 • Rozhovor s deťmi, môžu vám pomôcť otázky z prezentácie (snímok č. 9). Dvaja muži a pri každom 6 tvrdení, podľa nich majú deti určiť, ktorý z nich je ocko a ktorý je „cudzí“. Odtiaľ môžete premostiť k tvrdeniu, že Boh je ako skutočný otec (snímok č. 10).

 

Boh je skutočný Otec. Veď nám, svojim deťom, dáva všetko, čo potrebujeme; stále čaká, kedy sa jeho deti vrátia; je mu ľúto, ak jeho deti trpia; neprestáva ľúbiť svoje deti; vždy odpúšťa a vždy dáva druhú šancu.

2. Sme synovia a dcéry

My sme Božie deti, sme ako tí synovia z príbehu. V čom sa na nich podobáme?

 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, v čom sa podobáme na synov z príbehu. Prvé výpovede budú asi negatívne, to ale nevadí. No pri pomenúvaní chýb pripomeňte aj chyby staršieho brata. Pri zhrnutí si môžete pomôcť snímkom č. 12 a 13:

Občas sme ako ten syn, ktorý len bral, no neprosil a neďakoval, nezaujímal sa o ostatných, nevážil si to, čo dostal, myslel len na seba, závidel svojmu bratovi, hneval sa a trucoval.

 

Ale nie len to. Sme Boh nás prijal za svoje deti, za synov a dcéry (stalo sa to pri krste). A je super, že niekedy sme ako tí synovia z podobenstva. Ako syn, ktorý zostal pri svojom ockovi a nikdy ho neopustil. Alebo ako ten mladší, ktorý si nakoniec priznal si svoju chybu, vrátil sa, prosil o odpustenie a začal odznova, lepšie ako predtým, všetko kvôli ockovi odpustil aj bratovi.

3. Čo mali urobiť?

 • V tretej časti katechézy diskutujte s deťmi o tom, ako sa vlastne bratia mali zachovať. Napríklad:
 • Mladší brat mal o majetok poprosiť, mal potom poďakovať, keď chcel odísť do sveta, mal o tom ostatným povedať, zaujímať sa, či im nebude na farme chýbať. Rozhodne nemal odísť bez rozlúčky. V cudzine si mal hneď hľadať poriadnu prácu, rozumne hospodáriť s majetkom, občas sa ozvať svojej rodine. A keď mu to nešlo, mal sa čím skôr vrátiť s prosbou o odpustenie.

 • Zabudol na to najdôležitejšie. Potom použite prezentáciu, obrázok zo snímku č. 15. Deti si prezrú mladšieho brata a popíšu, čo mu chýba. Už keď odchádzal z domu, mal veľa majetku. Ale to najdôležitejšie si so sebou nezobral, teraz to vidíme jasne: chýba mu srdce.

Mladší brat zabudol na to najdôležitejšie. Myslel si, že keď bude mať veľa peňazí, bude nezávislý, nebude musieť pracovať a nikoho poslúchať…, že bude šťastný. Ale nebol. Celý čas mu totiž chýbalo srdce. To neznamená, že ho nemali radi. Ocko ho ľúbil a určite aj jeho starší brat. Mladšiemu chýbalo srdce, to on nemal dosť rád ostatných a preto bol nešťastný a mal pocit, že ho nemajú radi.

 • Starší brat. Potom sa vráťte ku staršiemu bratovi. Čo mal urobiť on? Deti budú asi hovoriť, že nemal trucovať, mal sa tešiť z návratu brata a podobne. To všetko je pravda, ale dávno predtým mal urobiť ešte niečo iné, dôležitejšie: Mal ísť mladšieho brata hľadať. A zdá sa, že to neurobil, hoci možno vedel, kde bol celý čas.

Ježiš náš brat

Ježiš je náš starší brat, nie taký ako z príbehu, urazený a tvrdohlavý, skutočný brat, ktorý hľadá každého človeka a chce ho priviesť o Nebeskému Otcovi. 

 • Použite snímky 16 a 17. Namiesto staršieho brata je na nich Ježiš, ktorý vkladá do prázdneho miesta  srdca mladšieho odkaz od otca. Deti ho môžu vylúštiť, zo zvitku sa dá prečítať, len si treba domyslieť (kurzíva) chýbajúce časti slov: „Máme ťa veľmi radi. Prosím vráť sa domov. Čakáme ťa.“ 
 

4. Nezabudni na to najdôležitejšie

 • Zakončíme pripomenutím toho najdôležitejšieho (snímok 19 :-). Pridajte tiež modlitbu a prácu s pracovným listom (labyrint).

Pracovný list

Použité obrázky

 • http://www.diocesiacerra.it/venite-a-me/
 • https://manuroma86.wordpress.com/author/mingardilella/page/40/ 
 • https://cronicadeunatraicion.com/tag/egoismo-2/
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5021
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5268
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5463
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5199
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9042
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9041

Publikácie a pomôcky