Rodinná katechéza / Ježiš nestráca nádej

Biblická katechéza na III. pôstnu nedeľu v roku C

 • Charakteristika: Katechéza na evanjelium III. pôstnej nedele (podobenstvo o figovníku, Lk 13,1-9, prvá časť perikopy hovorí o násilných a tragických úmrtiach, o ktorých hovorili Ježišovi, no v katechéze sa zameriame len na podobenstvo). Interpretačným kľúčom k podobenstvu je kolekta III. pôstnej nedele, kde sa hovorí o pôste, modlitbe a skutkoch kresťanskej lásky ako o lieku proti hriechu. Preto je dobré, keď modlitba zaznie ešte pred čítaním evanjelia, pri katechéze ju znovu pripomenieme. Sterilitu figovníka z podobenstva budeme vysvetľovať ako chorobu, ktorú chce vinohradník liečiť. Ak to nepôjde, dá stromu iný zmysel, použije jeho drevo na výrobu nejakých predmetov alebo ako palivo. Tým sa chce zdôrazniť, že zmyslom trestu nie je pomsta ale náprava. Keď Pán vinice navrhuje strom vytnúť, nechce sa mu pomstiť, len hľadá preň iné využitie. Od liečenia stromu premostíme k chorobám hriechu a k pôstu, modlitbe a dobročinnosti ako lieku.
 • Prezentácia: www.canva.com, ďalšie formáty: ODP, PDF, PPTX.
 • Metodika a obrázok na vymaľovanie: Pôst-03NEC.pdf.

Úvod

Modlitba

 • Tretia pôstna nedeľa, kolekta.

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo zhliadni na vyznanie našej slabosti, a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Uvedenie do evanjelia

Pred pár týždňami sme čítali pri svätej omši podobenstvo o stromoch a naučili sme sa, že dobrý  strom sa pozná podľa ovocia, nie podľa toho, ako vyzerá z diaľky.

 • Môžete pripomenúť katechézu 8. cezročnej nedele a rozhovor Miška s jeho ockom v jabloňovom sade, obrázky sú z katechézy (https://www.tvoj-strom.info/2022/02/rodinna-katecheza-o-stromoch-ludoch.html), prezentácia sn. 2-3. Ak ju deti nepoznajú, postačí aj Ježišov výrok: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.“ (Lk 6,43-44). 

Evanjelium

 • Tretia pôstna nedeľa, Lk 13, 1-9.

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Katechéza

O zdravých a chorých stromoch

 • Porozprávajte sa s deťmi o stromoch, o druhoch (listnaté, ihličnaté) a ich využití (ovocie, drevo, kyslík, ozdoba, tieň…). Môžete využiť prezentáciu, snímok č. 6. Zdôraznite užitočnosť stromu. Stromy pestujeme vždy s nejakým zámerom.

Dobro, ktoré v strome ukryté, sa pozná podľa jeho ovocia. Či presnejšie podľa jeho užitočnosti.

Ak je strom chorý, dobrý záhradník (stará sa aj o stromy v záhrade), vinohradník (strom vo vinici), alebo lesník (stará sa o stromy v lese) hľadá spôsob, ako ho vyliečiť, aby bol znova užitočný. Ako ten starostlivý vinohradník z dnešného podobenstva. 

Ako sa liečia choré stromy?

Keď sme chorí, dostaneme nejaké tabletky, poležíme si v posteli, jeme veľa vitamínov a tak ďalej. So stromami to funguje trochu inak. Ako lieči stromy záhradník z dnešného evanjelia?

 • Deti môžu doplniť chýbajúce slová v citáte (prezentácia, snímok č. 9-12). Porozprávajte sa aj o chorobách stromov (snímok č. 13).

Dôvody, prečo taký strom ochorie, sú rôzne. Možno má málo vody, alebo jej má naopak priveľa. Možno má veľa slniečka. Alebo primálo. Možno chýba jeho koreňom vzduch a treba ho okopať. Alebo má nedostatok živín, podobne ako keď nám chýbajú vitamíny. Vtedy potrebuje strom trochu pohnojiť.

A možno je chorý, pretože sa mu pod kôrou alebo v koreňoch usídlil nejaký pažravý, cudzopasný červík.

O chorobe hriechu

 • Prezentácia, snímky č. 14 a 15.

A čo my? Keď Ježiš hovoril to podobenstvo, vysvetlil, že s nami ľuďmi je to ako so stromami. Čo robiť, keď v nás hryzie červík lenivosti, lakomstva, hnevu, závisti, netrpezlivosti, hlúposti…?

Aj pre nás má Ježiš liek: PMD – pôst, modlitba dobročinnosť. To sú skvelé lieky proti hriechu.  Hovorí sa to aj v dnešnej modlitbe.

V pôstnom období myslíme na pôst, modlitbu a dobročinnosť viac ako obyčajne. Na našej pôstnej ceste nám to každý piatok pripomína aj veľké fialové políčko. To aby sme nezabudli na liek proti hriechu.

 • Urobte si svoj rodinný plán na pôstne piatky, už nám ich veľa nezostáva. Premyslite si s deťmi, ako sa bude vaša rodina postiť, úmysel, na ktorý chcete pôst a modlitbu obetovať a skutky kresťanskej lásky, na ktoré sa sústredíte. 
 • Ak ešte nemáte mapu pôstnej cesty, nájdete ju spolu s dennými evanjeliami na https://www.dkuza.sk/2022/02/post-spolu-na-ceste.html. Na stránke sú aj pravidlá hry, na ktorú môžete mapu použiť. Môžete tiež deťom vysvetliť vysvetliť zmysel políčkok: žlté políčka označujú pôstne nedele, ostatné bežné dni pôstneho obdobia, k piatkovému políčku je pripojené aj fialové políčko, ktoré pripomína pôst, modlitbu a dobročinnosť. Dni sú očíslované a pri každom nájdete aj súradnice denného evanjelia. Každé políčko má svoj obrázok a myšlienku k evanjeliu, ktoré sa v ten deň číta pri svätej omši.

Ježiš nestráca nádej. Vždy hľadá spôsob, ako zachrániť človeka pred chorobou hriechu.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9039
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9040
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5198
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9034

Publikácie a pomôcky