Rodinná katechéza / Ježiš vždy odpúšťa

Biblická katechéza na V. pôstnu nedeľu v roku C

  • Charakteristika: Katechéza má 3 časti. V prvej sa krátko dotkneme viny ženy, pristihnutej pri cudzoložstve. Netreba jej hriechy analyzovať, stačí povedať, že jej srdce bolo akoby potrhané na kúsky, pretože ublížila svojim najbližším, aj sebe. V druhej časti uvažujeme nad tým, čo sa stane, keď po človeku hádžu kamene. Rozhodne to nie je druh trestu, ktorý by pomáhal k náprave človeka, skôr naopak. V tretej časti sa rozprávame aj o iných formách kameňov, o zlých slovách, gestách či úškrnkoch, ktoré zraňujú rovnako. Alternatívnou je postoj Ježiša, ktorý chráni každého človeka, správa sa ako rytier, ktorý ochraňuje dámu. A miesto kameňov je vyzbrojený dobrým slovom (odpustenie), gestom (objatie) a skutkom (sám sa obetuje).
  • Na stiahnutie: Metodika / Prezentácia ODT, PPTX, CANVA

Evanjelium

  • Evanjelium V. pôstnej nedele (rok C, Jn 8,1-11). Môžete využiť prezentáciu.
Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.
Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.
Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.
Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“
Ona odpovedala: „Nik, Pane.“
A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Katechéza

1. Pristihnutá

Žena, ktorú priviedli k Ježišovi, urobila niečo veľmi zlé. Nebudeme sa tým veľmi zaoberať, v zlých veciach sa netreba veľmi prehrabovať. Stačí ak si povieme, že ublížila sebe aj ľuďom ktorých mala rada. Zranila svoju rodinu, najbližších. A keď sa to zistilo, keď ju pri tom zle pristihli, jej srdce akoby bolo roztrhané na franforce. Cítila sa strašne.

2. Čo sa stane, keď… 

Tí ľudia ju priviedli k Ježišovi. A chceli do nej hádzať kamene. To bol nápad. Čo sa stane, keď do človeka hodia kameň?
  • V  prezentácii je doplňovačka (snímky 8-13). 
Hádzanie kameňov nikomu nepomáha. Naopak, spôsobuje, že smutní sa stávajú smutnejšími, protivní sú ešte protivnejší, hlúpi hlúpejší a zlí ešte horší. No a keď taký kameň trafí dobrého človeka, ten sa stáva smutným, protivným, hlúpym, je na druhých zlý… Ani sa mu veľmi nemôžeme čudovať.
Ak chceš, aby boli ľudia dobrí, nikdy do nich nehádž kamene.

3. Kamene nie sú len z kameňa

Hádzať po druhých sa dá všeličím. Namiesto kameňa niektorým slúžia zlé slová (nadávky, prezývky, krik…), gestá (vyhrážky), alebo dokonca aj úsmev (výsmech).
Buď rytierom. Keď niečo také zbadáš, urob to ako Ježiš: Buď rytierom, ktorý chráni bezbranných. Chráň druhých pred zlými slovami, gestami či výsmechom.

Vyzbroj sa. Poriadny rytier má vždy po ruke nejakú dobrú zbraň. Ten, kto chce chrániť druhých tak, ako to robí Ježiš, má vždy po ruke dobré slová (napríklad slovo odpustenia, pochvaly, vďaky, povzbudenia), dobré gestá (pohladenie, objatie, stisk ruky, potľapkanie po pleci) či milý úsmev.

Hádzanie kameňov je nebezpečné. Nie len pre tých, ktorých kamene zasiahnu. Zvlášť pre tých, ktorí ich hádžu. Vždy keď človek iným ubližuje slovami, gestami alebo skutkami, riskuje, že si potrhá na kúsky svoje srdce. 

Chráň svoje srdce aj tým, že budeš chrániť druhých.

Obrázky

  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5306
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5022
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5200
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9044
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9043
  • https://pixabay.com/images/id-4257684/

Publikácie a pomôcky