Pôst-01 UT

Pred časom niekde narazil lístok, z ktorého som sa dozvedel, že držím v rukách zaručene účinnú modlitbu. No však modlitba bola fajn, tuším od svätý Jána Vianneya, snáď mohla byť trochu lepšie preložená. Horšie to už bolo s komentárom, ktorý okrem slabšej štylistiky obsahoval aj zopár nezmyslov. No a moje pochybnosti rozhodne nezmenšil ani text údajného súkromného zjavenia nejakého neznámeho "vizionára" na druhej strane toho istého lístka. Nie som si istý, či by bol svätý Arský farár s niečím takým spokojný...

Ako je to vlastne s účinnými modlitbami? "Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania", hovorí Ježiš. "Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich." Nenapodobňujte ich poverčivú mnohovravnosť.

Jediný, kto robí modlitbu účinnou, je Boh, Otec, ktorý "vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili." Ak sa chceš modliť slovami Jána Vianneya, modli sa jeho slovami. Ak sa chceš modliť slovami Písma, modli sa nimi. Ak sa chceš modliť Ježišovými slovami, hovor: "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno..." Len si to nemýľ so zaručene účinnými magickými formulkami.

A ešte jeden atribút modlitby môžeme nájsť v dnešnej liturgii. V prvom čítaní cez Izaiáša Pán hovorí, že jeho slovo nie je slovom do vetra. Je ako dážď, ktorý sa nevracia naprázdno. Vieš, ktorá modlitba je zaručene neúčinná? Tá, pri ktorej hovoríme naprázdno.

Ale pozor, naprázdno, to neznamená nesústredene. A neznamená to neznamená ani modlitbu bez pevnej viery, že človek dostane o čo žiada. Prázdna a teda neúčinná je modlitba, v ktorej absentuje rozhodnutie: "Buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi," modlitba bez postoja "Budem ťa milovať, aj keď mi nedáš to, o čo ťa žiadam." 

Publikácie a pomôcky