O skutočnom staršom bratovi

Pôst-04 NE C

Podobenstvo o márnotratnom synovi. Poznáme. Čítali sme ho každý určite X-krát, alebo sme aspoň počuli Y kázní na tému jeho pokánia. Každý trochu súdny človek sa vie nájsť v jeho príbehu. Je to taký človek ako my, trochu naivný, prihlúply, arogantný, užije si, popáli sa, ale našťastie všetko skončí happyendom.

Podobenstvo o milosrdnom otcovi. O tom sa hovorieva zrejme menej, ale aj to poznáme. Je skvelé, že Boh je taký milosrdný a láskavý, že sa môžeme k nemu kedykoľvek vrátiť, že žiaden hriech nie je tak strašný, aby ho nebol ochotný odpustiť. Trochu ťažšie je to len s Ježišovým apelom, aby sme boli milosrdní podobne, ako je milosrdný náš Otec na nebesiach.

Podobenstvo o staršom bratovi. No ten sa spomína až na konci, nedáva nám veľmi povzbudivý príklad, skôr nastavuje zrkadlo. Jeho príbeh zostáva najviac otvorený a my vôbec netušíme, ako sa nakoniec zachoval. A potom, jeho reakcia nás veľmi nepoburuje, ľudsky mu fandíme, priam cítime, že má akési právo byť ofučaný. Veď on bol vždy len ten dobrý.

Otec z podobenstva symbolizuje Nebeského Otca. Synovia zase nás, synov a dcéry jediného Otca, ktorý je na nebesiach. Naše a ich hriechy sú si nemálo podobné. Ale kde je v tom všetkom Ježiš?

Hľadal som k podobenstvu ikonu. A čuduj sa svete, našiel som hneď dve. Sú si dosť podobné, ale nie sú rovnaké. 

Na oboch je mladší syn v rôznych etapách svojho príbehu. Na obidvoch vidno ďaleké mesto, kam odišiel, i dom otca, kam sa vracia. Na oboch ho vidíme pásť svine, to je moment, kedy klesol najhlbšie, ako sa dalo. A na oboch je to osudové stretnutie, objatie toho, ktorý "bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa"

A v čom je rozdiel? Všimol som si dva kľúčové:

  • Na prvej ikone vyšiel márnotratnému naproti jeho otec, on ho objíma a bozkáva. No na druhej nie je otec, ale Ježiš.
  • Druhý rozdiel sa týka miesta. Stretnutie otca a mladšieho syna sa udialo blízko domu otca, tak, ako to popisuje podobenstvo. No stretnutie márnotratného s Ježišom sa udialo oveľa ďalej, v tej ďalekej krajine, kúsok od tých svíň.


Čo nám to hovorí? Je to ďalšia z odpovedí na otázku Kto je Ježiš. Ježiš je starší brat. Skutočný brat, nie ako ten z podobenstva. Starší brat, ktorý sa vybral toho mladšieho hľadať, aby ho priviedol k Otcovi.

Pekne je to vyjadrené v dnešnej kolekte, kde kňaz hovorí: "Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie..." 

A je to zároveň to, čo bolo tŕňom v oku farizejov a zákonníkov: "K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho" čítame v úvode dnešného evanjelia. Farizeji a zákonníci neboli z toho vôbec odviazaní. Šomrali: "Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." Myslím, že reagovali ako starší brat z podobenstva a najviac ich poburovalo, že Ježiš robil to, čo mali urobiť oni sami, bol prostredníkom zmierenia ľudí s Bohom.

Najväčšia vina staršieho brata nespočíva v tom, že ho zachvátil hnev a trpkosť na mladšieho. To sú emócie, ktoré čochvíľa odoznejú. Jeho vinou je, že za celý ten čas nešiel svojho brata hľadať. Mal prehľad o tom, kde je a čo robí ("Prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami" hovorí.), ale nevybral sa za ním, aby ho priviedol späť.

Ježiš je, na rozdiel od neho, skutočný brat. A učí nás byť skutočnými bratmi a sestrami, tými, čo hľadajú stratených a privádzajú ich do domu Otca.Publikácie a pomôcky