Viac než pohár vody

CR-07 ŠT

"Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Toto by sme si mohli trochu obrátiť. Napríklad takto:

  • Ak dáte druhému čo i len pohár vody, pretože je mojím učeníkom, neprídete o svoju odmenu.
  • Ak dáte druhému čo i len pohár vody, pretože ste mojimi učeníkmi, neprídete o svoju odmenu.
  • Ak dáte druhému čo i len pohár vody, aby sa mohol stať mojím učeníkom, neprídete o svoju odmenu.
Zrejme budeme mať už čoskoro príležitosť urobiť oveľa viac, než len podať viac, než pohár vody. Čítal som dnes na internete prosbu slovenského kňaza, ktorý je práve v Kyjeve: teraz je v Kyjeve: "Nech sa na Slovensku ľudia pekne správajú k tým, čo ujdú pred vojnou." Je to naša úloha, pretože sme Ježišovými učeníkmi.

Publikácie a pomôcky