Tvrdosť

CR-07 PI

Farizeji chcú zase raz zdiskreditovať Ježiša. Je tam zástup nadšených poslucháčov a tak nadhodia otázku, na ktorú musí Ježiš buď povedať niečo nepopulárne, čo sa zástupu nebude páčiť, alebo niečo síce ľúbivé, ale nie celkom pravdivé.

Ide o otázku rozvodu, či, ako to oni nazvali, priepustného listu. Farizeji asi sami nie sú z tej praxe nadšení, nehovoria "Boh nám dovolil...", ale "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť" manželku. Ježiš nespochybní autoritu Mojžiša, v čo asi dúfali aby ho mohli obviniť. Ale nedá ani ľúbivú odpoveď. Radšej poukáže na príčinu: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie" a dovolil rozvod.

Je hrozné, keď nás Boh nechá robiť si čo chceme pre tvrdosť nášho srdca. Človek môže mať dojem, že že vyhral, dosiahol čo mu patrí, ba že Boh uznal jeho oprávnený nárok. A Boh sa zatiaľ len stiahol pred slobodou človeka a pred tvrdosťou jeho srdca.

Nakoniec aj peklo existuje len kvôli tvrdosti ľudských sŕdc. Možno je dokonca posledným milosrdenstvom pre tých, ktorí definitívne odmietajú Boha aj jeho milosrdenstvo...

Pri uvažovaní a rozhovoroch nad synodálnymi témami často narážame na rozdiel medzi tým, aká by Cirkev mala byť a aká naozaj je u nás doma, v našej farnosti, v našom spoločenstve.... Ako by mala počúvať, hovoriť, sláviť, uplatňovať autoritu, spoločne napredovať..., a ako sa to deje alebo nedeje v našej bežnej realite. O mnohom z toho by nám možno Ježiš povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca." 

Koho srdca? Pri Ježišovej odpovedi farizejom nie je jasné, či má na mysli tvrdosť sŕdc tých, ktorí sa rozvádzajú, alebo tých ostatných. Tých, ktorí si súcit a pochopenie zamieňajú so súhlasom s hriešnym konaním, či tých, čo súcit alebo pochopenie pre ľudí trpiacich rozpadom manželstva zamieňajú s bezbožnosťou.

Podobne je to aj teraz. Za mnohými neporiadkami v Cirkvi je tvrdosť sŕdc. A nie sú to len srdcia tých, čo zjavne zlyhávajú.

Čo s tým? Mám veľmi rád modlitbu: "Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme." Prosme pritom aj o obnovu našich sŕdc.

Publikácie a pomôcky