Rodinná katechéza / Záchranná misia

Biblická katechéza na V. nedeľu v Cezročnom období, rok C

 • Charakteristika: Katechéza vychádza z evanjeliového o prvom zázračnom rybolove (Lk 5,1-11) a je rozdelená na tri časti. V prvej uvažujeme o fyzickom hlade a jeho dôsledkoch (nervozita, podráždenosť, smútok), i o hlade duchovnom, ktorého dôsledky sú podobné. V druhej poukážeme na Ježiša, ktorý sýti duchovný (Božie slovo) i telesný hlad (zázračný rybolov). V tretej časti uvažujeme nad misiou rybárov ľudí, ktorí majú poslanie vyloviť tých, ktorí sa topia. Preto aj názov katechézy Záchranná misia.
 • Ku katechéze sa vám hodia: Nedeľné evanjelium (Lk 5,1-11) □ Prezentáciu □ Udice a ryby: Vytlačte si na tvrdší papier a vystrihnite papierové rybky z prílohy a pripevnite na ne kovové háčiky. Vyrobte udicu s háčikom alebo magnetom na konci a deti sa môžu vydať na lov. Môžete to ešte vylepšiť jazierkom (modrá deka, uterák…). □ Ak sa rozhodnete aj pre záverečnú aktivitku, zídu sa vám aj srdiečka z prílohy. □ V prílohe nájdete aj obrázky na vymaľovanie. □ Odporúčam aj piesne, napríklad Galilejskí rybári (https://youtu.be/BfeOy29LbI8) alebo Bárka (https://youtu.be/W4UE2y4APAE).
 • Na stiahnutie: Metodika □ Prílohy □ Prezentácia ODP, PPTX, CANVA.

Evanjelium

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“
Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.
Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Katechéza

Človek, ktorý je hladných

 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, ako na človeka pôsobí hlad a porovnajte ho s duchovným hladom. 

Peter je rybár. Celú noc ťažko pracuje, aby zaobstaral živobytie pre svoju rodinu. Na raňajky si dá rybaciu pomazánka, na obed pečenú rybu a na večeru asi rybacie prsty s hranolkami. Vlastne nie, každý deň samé ryby, to by nešlo. Preto ich vždy nachytá viac a predá na trhu. Lenže dnes sa celú noc namáhali, ale aj tak nič nechytili. Nebude pomazánka, file, ani hranolky. Miesto toho je Peter iba unavený a hladný.

V to ráno ale bolo na brehu Genezaretského jazera hladných ľudí oveľa viac. Boli hladní po Božom slove. Jednoducho chceli počuť, čo im Pán Boh hovorí. Prišlo ich veľa a tak sa tisli, že Ježiša takmer vytlačili do vody. Preto nastúpil na Šimonovu loďku (neskôr mu dá meno Peter) a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Z tej loďky učil zástupy ľudí, ktorí stáli alebo sedeli na brehu. A už sa na neho netlačili, lebo by boli celí mokrí.

Byť hladný, to je veľmi nepríjemné. Keď sme hladní, škvŕka nám v bruchu. Človek je slabý a nervózny, ľahko sa nahnevá alebo rozplače. To prvé sa stáva skôr dospelým, hlavne chlapom, to druhé viac deťom, spomeňte si na bábätká.

A myslím, že sa to netýka len hladu, ktorý cítime v brušku. Podobne sa prejavuje aj náš duchovný hlad. Možno preto je na svete toľko smutných, nervóznych, nahnevaných a ukričaných ľudí, pretože sú hladní po Božom slove. A ani netušia, čo im chýba.

Ježiš sýti hladných

 • Ježiš v príbehu od Genezaretského jazera najprv sýti duchovný hlad zástupov tým, že ich vyučuje a potom aj fyzický hlad. Vzhľadom na množstvo rýb môžeme predpokladať, že rybári sa podelili aj s ľuďmi, ktorí ešte zostali na brehu. V tejto časti môžete využiť aktivitku s chytaním rýb.

Ježiš to vie a preto sa stará, aby boli hladní nasýtení. Sýti hlavne ten duchovný hlad. Aj vtedy na brehu jazera niekoľko hodín sedel v loďke a učil ľudí na brehu. A keď už boli duchovne najedení, urobil niečo aj pre ich žalúdky. Obrátil sa na Šimona Petra a povedal mu: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ A Peter poslúchol. Zavesloval s loďkou do hlbokej vody a spustil siete. 

Zázračný rybolov

Zaveslujme aj my na hlbinu, vytiahnime udice a poďme na ryby.

 • Nasleduje chytanie rýb. Deti majú za úlohu vyloviť všetkých šesť rybiek, usporiadať ich podľa evanjelia a prečítať. Pozor, niektoré verše sú vynechané alebo upravené. Ak to chcete trochu sťažiť, pridajte aj rybky bez textu a úlohou detí bude vyloviť len tie popísané, tie druhé môžete nazvať napríklad nebezpečnými piraňami :-)

To je bohatý úlovok. A niektoré slová nám chutia (znejú) priam lahodne. Napríklad slová „Neboj sa!“ Len si to predstav, možno máš ťažké obdobie. A do toho ťa Ježiš sýti takýmto povzbudením. Alebo ti niečo tak veľmi chýba, až je ti z toho smutno. A Božie slovo hovorí: „Chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.“ To muselo byť fakt veľa. Možno si niečo vyviedol a Petrove slová „som človek hriešny“ ťa povzbudzujú, aby si sa priznal. 

Záchranná misia

Ale čo znamená to posledné? „Odteraz budeš loviť ľudí.“ Keď Peter lovil ryby, venoval sa rybolovu, bol rybárom. Keď bude loviť ľudí, bude jeho prácou ľuďolov? To určite nie. Ježiš učí Petra, ako ľudí vyloviť, zachrániť. Pozýva ho na záchrannú misiu. Vlastne nie len Petra, ale celú Cirkev, všetkých kresťanov. Našou úlohou je loviť, to znamená zachraňovať ľudí. 

 • Poznámka k obrázku: Trochu sme sa posunuli od lovenia do siete k udiciam. Ale tomu by nakoniec deti mohli rozumieť lepšie. Na obrázku je pekná symbolika, písmeno J vyzerá ako háčiť. Pre ryby je udica nebezpečná, pretože voda je ich domovom. No pre človeka je tento hák na lane záchranou. Naznačuje sa tu, že Ježiš je Záchranca, čo je iba iné vyjadrenie slova Spasiteľ.

Ale zachrániť nepotrebujú len tí, čo sa topia. Záchranu potrebujú aj ľudia, ktorí sú chorí, chudobní, postihnutí, nevládni… Ale aj smutní, sklamaní, nešťastní. A aj keď nie sme záchranári a nechodíme s húkajúcou sanitkou, môžeme pre ich záchranu niečo urobiť.

Všimnite si, akú návnadu používajú rybári na našej lodi. Moment, veď to nie je loď, vyzerá to ako kostol. Vôbec nechytajú ryby, ale zachraňujú ľudí. A tým, ktorým chcú pomôcť, dávajú svoje srdce. To asi znamená, že zachraňujú iných tým, že ich majú radi.

 • TIP: Vyrobte si srdiečka, napíšte do nich povzbudzujúce verše z nedeľných evanjelií a podarujte ich. V prílohe nájdete niekoľko pripravených srdiečok.

Modlitba

 • Kolekta, CR-05 NE

Prosíme ťa, Pane, neprestajne ochraňuj svoju rodinu, ktorá vkladá nádej iba do nebeskej milosti, aby sme boli vždy v bezpečí pod tvojou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Použité obrázky

 • http://la-semilla-de-cada-dia.blogspot.com/2020/09/nuevos-retos-nuevos-horizontes-nuevos.html
 • https://www.profesoradodereligion.com/photo/dibu-10-febrero-2013-color
 • http://blogcatolicogotitasespirituales.blogspot.com/2020/10/el-evangelio-de-hoy-miercoles-28-de.html
 • https://alfredotrovadorblog.files.wordpress.com/2014/01/20140126_bn.jpg
 • https://lasnoticiasninos.blogspot.com/2019/08/video-de-la-pesca-milagrosa-para-ninos.html 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5194
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9014
 • http://julioimc.blogspot.com/2016/02/5-domingo-del-tiempo-ordinario.html?m=0


Publikácie a pomôcky