Rodinná katechéza / Úhlavní nepriatelia

Biblická katechéza na VII. nedeľu v Cezročnom období, rok C (20.02.2022)

 • V katechéze pracujeme s textom evanjelia Lk 6,27-38 (Milujte svojich nepriateľov) a uvažujeme, ako pomocou Ježišových rád premieňať nepriateľov na priateľov. Východiskom je krátke rozprávanie o troch nezmieriteľných nepriateľoch (kameň, papier nožnice), narážka na známu hru.
 • Nasleduje čítanie evanjeliovej state. V prezentácii je text doplnený obrázkami, z ktorých každý zvýrazňuje niektorý aspekt evanjeliového textu. Mnohé však zostáva zámerne otvorené a nevypovedané, niekedy stačí, ak necháme obraz len na seba pôsobiť.
 • V katechéze najprv uvažujeme nad Ježišovými radami, ktoré nás odrádzajú od nejakého konania (neodoprite, nesúďte, neodsudzujte…) a potom nad radami pozitívnymi (milujte, žehnajte, modlite sa…) a učíme sa ich vnímať ako návod, ako urobiť z úhlavného nepriateľa priateľa. 
 • Potom sa opäť vrátime k hre Kameň, papier, nožnice. Veď kameň nemusí nožnice len zatupiť, môže ich ak nabrúsiť, nožnice môžu z papiera vystrihnúť niečo pekné, z kamienkov nalepených na papieri sa dá urobiť pekný obraz…
 • Na záver odporúčam modlitbu za deti Ukrajiny. Ako uvedenie môže poslúžiť jeden z obrázkov.
 • Okrem prezentácie môžete využiť aj obrázky na vymaľovanie, nájdete ich v metodike.

Intro

Boli raz traja úhlavní nepriatelia, páni Kameň Tvrdý, Papier Farebný a slečna Ostrá Nožnicová. Kde mohli, tam si robili zle. Papier obalil kameň, takže z neho nebolo vidieť ani kúsok. Nožnicová papier postrihala na franforce a kameň ju tak zatupil, že si musela zmeniť meno na Tupá Nožnicová.

Títo traja spolu neustále zápasili a ubližovali si. Dokonca si počítali body. No proste úhlavní nepriatelia.

Ježiš nás dnes chce naučiť, ako nepriateľstvo poraziť. Pozor, nie ako poraziť nepriateľov, ale ako urobiť z úhlavných nepriateľov priateľov.

Evanjelium

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!
Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.
Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“
    

Ako urobiť z úhlavného nepriateľa priateľa?

Ako urobiť z úhlavného nepriateľa priateľa? Na papieri je to jednoduché, stačí len škrtnúť písmená N a E. V živote je to trochu ťažšie. Ale určite sa to dá, inak by to predsa od nás Ježiš nežiadal. Ježiš od nás nikdy nežiada nič, čo by nebolo v našich silách, alebo s čím by ním ochotne nepomáhal.

Potrebujeme dať preč N a E, tak sa pozrime, kde máme v evanjeliu slovesá, ktoré začínajú na NE. Uhádnete ich?

 • Deti hádajú slovesá, po každom zakryjeme kúsok písmena ú v slove úhlavní (prezentácia).  

    

1. Neodoprite šaty tomu, kto vám berie plášť. My dnes plášte nenosíme, iba pršiplášte. Ale je to ako keby ti niekto zobral topánky a ty mu k nim dobrovoľne priložíš aj ponožky.

2. Nežiadajte vrátiť to, čo vám zobrali. To je ťažké, no niekedy sa musíme sa rozhodnúť, čo pre nás dôležitejšie, tá vec, či spravodlivosť, alebo priateľstvo.

3. Nečakajte vrátenie toho, čo ste požičali. Len si predstav to prekvapenie, ochotne niečo požičiaš človeku, ktorý ťa moc nemá rád. A keď ti to príde vrátiť, ty mu povieš: „Nechaj si to, to bude darček pre teba.“

4. Nesúďte druhých, lebo aj oni sa k vám budú správať rovnako.

No keď tak na to pozerám, veľmi sme si nepomohli. Z úhlavných nepriateľov sa nám stali hlavní nepriatelia.

Niekedy ale nestačí ani toto. Aká je ďalšia Ježišova rada? Ešte nám zostalo šesť slovies:

 • Podobne pokračujeme šiestimi kladnými slovesami, tentoraz sa zakrýva predpona ne, až nám nakoniec zostanú z nepriateľov priatelia.

1. Milujte
svojich nepriateľov
2. Robte dobre tým, čo vás nenávidia
3. Žehnajte tým, čo vás preklínajú
4. Modlite sa za tých, čo vás potupujú
5. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
6. Odpúšťajte a odpustí sa vám!

 • Nakoniec sa znova vrátime k hre Kameň, papier, nožnice a s deťmi porozmýšľame, ako by sa ich nepriateľstvo dalo zmeniť na priateľstvo. Kľúčom je to, čo môžu urobiť jeden pre druhého. Kameň môže nožnice nabrúsiť, nožnice môžu z papiera vystrihnúť niečo pekné, z kamienkov nalepených na papieri sa dá urobiť pekný obraz atď.
 • S tým súvisí aj úloha: vyrobiť pomocou kamienkov, papiera a nožníc niečo pekné a použiť to ako darček. Mohlo by to vyzerať napríklad takto:
 

Modlitba za Ukrajinu

 • Na záver sa môžete pristaviť pri úvodnom obrázku dieťaťa medzi ostnatými drôtmi, pouvažovať o ňom a pridať modlitbu za ľud Ukrajiny, zvlášť za tých, ktorí sú utláčaní sebeckými záujmami mocných. 

Nebeský Otče, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra. Prosíme ťa, žehnaj svoje deti na Ukrajine, bráň a ochraňuj týchto našich bratov a sestry, daruj im potrebné zmierenie a naplň ich srdcia pokojom a láskou. Prosíme o to skrze Tvojho Syna v Duchu Svätom. Amen.

Použité obrázky

 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5017
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6083
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8150
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9025
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9391
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9386
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9024
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6125
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10386
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10387

Na vymaľovanie
Publikácie a pomôcky