Rodinná katechéza / Hľadá ťa

Biblická katechéza na I. pôstnu nedeľu v roku C (06.03.2022)

  • Charakteristika: Naratívna katechéza na tému „Ježiš hľadá človeka.“ Ako úvod poslúži prvá časť príbehu (Hľadajúca Julka). V okamihu, keď sa blíži rozuzlenie, príbeh prerušíme zdôraznením myšlienky hľadania a pokračujeme čítaním evanjeliového rozprávania o pokúšaní na púšti (Lk 4,1-13). Po evanjeliu krátko zhrnieme tri pokušenia a predstavíme Ježiša ako toho, kto aj v púšti a pokušeniach hľadá človeka. Nasleduje druhá časť príbehu a výzva na prvý pôstny týždeň.
  • Katechéza je súčasťou celopôstneho projektu Spolu na ceste s evanjeliom, myšlienkou a obrázkom na každý deň pôstneho obdobia.
  • Na stiahnutie: metodika s prílohami / prezentácia PDF, CANVA.

Intro

Príbeh: Hľadajúca Julka

  • Príbeh slúži na uvedenie do našej témy. Dievčatko Julka, ktoré hľadá stratenú kamarátku, je tu obrazom Ježiša, ktorý hľadá človeka. Príbeh je zatiaľ nedokončený, aby vynikla problematika hľadania a tiež aby sme deti trochu viac navnadili. No v katechéze sa k nemu ešte vrátime a budeme v ňom pokračovať. 

V parku na lavičke sedeli tri staršie dámy, rozprávali sa a tešili sa z pohľadu na deti, ktoré šantili na neďalekých preliezkach a na rodinky, čo si urobili piknik na tráve pod stromami.

„Pozrite na to dievčatko, to v červenom tričku“, povedala zrazu jedna. „Už som ju tu pár krát videla.“

Dievča prechádzalo parkom hore dole, tu sa zastavilo, tam obzrelo. Inak volá sa Julka, to len aby sme o nej nemusel hovoriť „to dievča“.

„Máš pravdu,“ povedala druhá pani. „Aj ja som ju tu už zazrela. Vyzerá na milé dievča. No ako keby stále niečo hľadala.“

Keď Julka prechádzala okolo lavičky, naše tri dámy ju oslovili. Pochválili ju, že pekne pozdravila a spýtali sa, či niečo hľadá.

„Vlastne áno,“ odpovedala Julka. „Hľadám moju kamarátku Janku.“

Dámy jej urobili miesto na lavičke a poprosili ju, aby im o tom povedala viac. Dozvedeli sa, že sa s Jankou spoznala tu v parku asi pred tromi – štyrmi týždňami. Náhodou sa stretli pod tamtým veľkým stromom a hneď si padli do oka. Veľa sa rozprávali, naháňali sa, zberali kvety alebo len tak leňošili v tráve. Hmhm, zabudol som povedať, že boli prázdniny, takže si to mohli dovoliť.

No a zrazu minulý piatok Janka neprišla. Hoci sa dohodli, že sa o tretej stretnú pri ich strome. Neukázala sa ani v sobotu, ani v nedeľu a už vôbec.

„A prečo jej nezavoláš alebo ju nejdeš navštíviť domov?“ spýtala jedna z dám.

„Nemám jej číslo a vlastne ani neviem, kde býva. Ani jej priezvisko nepoznám,“ priznala zahanbene Julka. „Bojím sa, či sa jej niečo nestalo.“

„Si skvelé dievča Julka,“ povedala prostredná pani a oku sa jej zaligotala slza. „A máš pravdu, Janke sa stala hrozná vec.“

O hľadaní

Už ste niekedy niečo stratili tak, že ste to potom museli úporne hľadať? Čo ste hľadali?

  • V tejto časti uvažujeme, čo všetko ľudia zvyknú hľadať. Na to potom nadviažeme, keď budeme rozmýšľať o troch pokušeniach. Veď diabol zvádza Ježiša tým, čo zvyčajne ľudia hľadajú – pokušením vlastnenia (mať), moci (vládnuť) a zážitkov (prekonať). 

Ľudia každú chvíľu niečo hľadajú. Niekedy hľadáme stratené veci, hodinky, náušnice, mobily, perá, tašky… Niekedy hľadáme ľudí, ktorí sa stratili. Pred pár týždňami sme v kostole čítali o tom, ako Mária s Jozefom hľadali Ježiša v Jeruzaleme. To bola dráma. A často hľadáme aj to, čo sme vôbec nestratili. Chodíme na prechádzku do parku alebo do lesa, aby sme našli pokoj, načerpali sily, oddýchli si. Chodíme medzi ľudí, aby sme si našli priateľov. Kladieme otázky, aby sme našli odpovede. 


Čo hľadá Ježiš?

  • Ukážte deťom obrázok č. 1. alebo použite prezentáciu.

Na tomto obrázku je Ježiš. A tiež vyzerá, že niečo hľadá. V ruke má kompas, tak si myslím, že premýšľa kade ísť. Kompas totiž pomáha človeku určiť svetové strany a podľa toho smer, ktorým sa má vydať. Hodí sa to najmä tam, kde nie sú žiadne cesty. Ako napríklad na púšti.

Evanjelium

  • Prečítajte (postojačky) evanjelium Prvej pôstnej nedele (rok C, Lk 4,1-13). 

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“
Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“
Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“
Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“
Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Katechéza

  • Obrázok č. 2 – Ježišov krst v Jordáne alebo prezentácia.

Keď bol Ježiš pokrstený v rieke Jordán, odišiel odtiaľ rovno do púšte. Viedol ho tam Duch Svätý, ktorý na neho pri krste zostúpil v podobe holubice. To bolo vtedy, keď z neba zaznel Boží hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 

  • Obrázok č. 3 – púšť a smerovník. Môžete sa s deťmi o púšti porozprávať, ako to tam vyzerá, či je to dobré miesto na dovolenku a podobne.

Duch Svätý vodil Ježiša po púšti štyridsať dní. To mimochodom je presne toľko dní, koľko nám ešte zostáva do Veľkej noci.

Ježiš vedel, že ho vedie Duch Svätý. Ale Duch Svätý je duch a teda je neviditeľný. A tak keby niekto Ježiša v tých dňoch videl, možno by si myslel, že zablúdil. Alebo že niečo hľadá.

  • Obrázok č. 4 – diabol. Pri pokušeniach sa zdržíme len chvíľu, pretože sa chceme sústrediť na tému hľadania človeka Ježišom. Ešte pokušení dotkneme prostredníctvom pokračovania príbehu.


No za celý ten čas Ježiš nestretol žiadneho človeka. (Koľko to bolo dní?) A predsa si ho niekto všimol. Nie človek, diabol. A prišiel zisťovať, čo Ježiš hľadá.

Najprv si myslel, že Ježiš hľadá niečo pre uspokojenie svojho brucha, že by možno chcel mať niečo dobré na zahryznutie. A tak mu hovorí: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Veľmi dobre vedel, že Ježiš sa chce postiť a preto si povedal, že nebude jesť. A tak ho provokuje. Ale Ježiš sa nedal a odvetil: „Nielen z chleba žije človek.“

Potom to diabol skúšal so slávou a mocou. To láka skôr nás dospelých. Ako by to bolo, keby nás všetci museli poslúchať a my sme mohli všetko, čo si zmyslíme. Lenže Ježiš dobre vie, keď človek začne tým, že robí len to, čo chce, skončí tým, že robí len to, čo chce diabol. A tak hovorí, že bude radšej slúžiť Nebeskému Otcovi. „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“

No a napokon to skúsil so zážitkami. „Uži si ten skok zo strechy, však ťa anjeli zachránia“ hovoril. Ale Ježiš nechce byť nezodpovedný, nechce pokúšať šťastie, a už vôbec nie Nebeského Otca.

Kompas

Ježiš má na pláne dôležitejšie veci, než je hľadanie niečoho pod zub, slávy alebo zážitkov. Všimnite si jeho kompas. Ručička obyčajného kompasu vždy ukazuje na sever. Ale na tom Ježišovom nie je S ako sever, ani N ako North, teda sever po anglicky. Je tam veľké Č. Pretože Ježiš nehľadá sever, 

Duch Svätý ho vedie v hľadaní človeka. Ježiš prišiel hľadať tých, čo sa stratili. Ľudí, ktorí sa nechali oklamať diablom a uverili jeho pokušeniam. Ktorí uverili, že musia mať všetko a hneď ako si zmyslia. Alebo že musia byť mocní, aby nemuseli nič robiť a nikoho poslúchať. Prišiel hľadať aj tých, pre ktorých boli zážitky také dôležité, že zabudli na všetko ostatné. Stratili sa a teraz nepoznajú cestu späť.

Príbeh: Stratená Janka

Tak ako Julka z nášho príbehu hľadala kamarátku Janku. 

„Máš pravdu, Janke sa stala hrozná vec“, povedala prostredná pani. Bolo jasné, že je z toho veľmi smutná. „Janku úplne opantal drak. A je to asi moja vina“, povedala.

„Aký drak? A prečo vaša vina?“ pýtala sa prestrašená Júlia.

„Janka ktorú hľadáš, je moja vnučka“, pokračovala po chvíli pani. „Mám ju veľmi rada. Asi vieš, že minulý týždeň mala narodeniny. Tak som jej podarovala tablet. Myslela som, že jej to pomôže a veľmi preveľmi ho chcela. To bolo vo štvrtok večer.“

Pani sa chvíľu odmlčala a utrela si vlhké oči. Potom pokračovala: „Nemôžeš ju tu nájsť. Celé dni sedí na gauči, vkuse hladká tablet, takže niekedy je ťažké prinútiť ju, aby sa aspoň najedla. Keď ju volám do parku, zrazu ju bolia nohy alebo hlava. A keď má s niečím doma pomôcť, vtedy je to s ňou na nevydržanie. Už sa neviem dočkať, kedy tej veci dôjdu batérie. Myslím, že úplne zabudla, aké je to skvelé behať po tráve, šantiť na preliezkach, zberať kvety alebo len tak leňošiť s kamarátkou.“ 

„Tak to jej budem musieť pomôcť, aby si na to všetko spomenula. Vyslobodíme ju z moci“, usmiala sa potmehúdsky Julka. Tým drakom bol, myslím, tablet.

Julka poslala po starkej Janke list. Písala v ňom, ako jej chýbajú ich spoločné prechádzky, šantenie v parku a leňošenie v tráve. A priložila aj vylisovaný list z ich stromu. Napísala, že ju bude čakať na druhý deň na ich obľúbenom mieste. 

Jankina starká navrhla, aby Julka prišla k nim na návštevu. Ale Júlia to nepovažovala za dobrý nápad. „Čo najďalej od tabletového draka“, povedala si. „Ak tam bude, ťažko znova nájdem svoju kamarátku.“

Pôstna výzva

Julka hľadala kamarátku Janku. Ježiš hľadá teba, i mňa. Vyjdime každý deň tam, kde nás môže nájsť, kde sa s ním môžeme stretnúť. Vonku, v prírode, medzi priateľmi, v kostole… To je výzva do prvého pôstneho týždňa: zober každý deň niekoho z blízkych alebo kamarátov na miesta, kde sa môžu stretnúť s Ježišom.

Obrázky:

    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9047
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9048
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5408
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5018

Publikácie a pomôcky