Rodinná katechéza / Blahoslavení & chudobní

Biblická katechéza na VI. nedeľu v Cezročnom období, rok C (13.02.2022)

Charakteristika: Naratívna katechéza na tému blahoslavenstiev. Hlavné línie: 1. Blahoslavenstvá. 2. Naše poslanie sýtiť hlad, tíšiť smäd, prinášať radosť… 3. Rôzne druhy chudoby, hladu, smädu a nenávisti. 4. Blahoslavený nie je človek tým, že prestane byť chudobný, smutný či nenávidený, ale tým, že aj v tom všetkom dokáže prijať posolstvo o Božom kráľovstve. Radostná zvesť: „Vaše je Božie kráľovstvo… Máte veľkú odmenu v nebi.“ Nosnou kostrou katechézy je fiktívna hra a s ňou spojená diskusia dvoch chlapcov. Ich príbeh je uvedením do evanjelia (Lk 6,17.20-26) a zároveň odrazovým mostíkom k hľadaniu posolstva.

Pomôcky: Prezentácia (ODP, PPTX, CANVA); metodika.

Katechéza

Príbeh

Miško s Jurkom sa hrali takú hru, volá sa to „Čo by bolo, keby…?“ Je to zábavná hra, niekedy si to skúste. Zoberiete pár lístkov a na každý napíšete jedno slovo, napríklad les, medveď, auto, škola, cesta a neviem čo ešte. Jeden hráč si vyberie niektorý z lístkov a musí druhému položiť otázku „Čo by bolo keby…?“ a použiť pri nej vytiahnuté slovo. Napríklad: „Čo by bolo, keby si v lese stretol medveďa?“ A druhý musí vymyslieť čo najvtipnejšiu odpoveď, napríklad: „Myslím, že keby ma medveď zbadal, kľakol by si, prežehnal sa a povedal by modlitbu pred jedlom.“ Ale to vlastne nebol dobrý príklad, lebo medvede deti nejedia, radšej majú med, veď podľa toho dostali aj meno.

Ale späť k Miškovi a Jurkovi. Jurko sa spýtal: „Čo by bolo, keby si vyhral milión eur? Čo by si si kúpil?“ spresnil. 

„Kúpil? Nič.“ odpovedal Miško. „Keby som mal tak veľa peňazí, vôbec by som ich nemíňal. Investoval by som ich, aby som získal peňazí ešte viac.“ 

„A potom?“ nedal sa Jurko.

„No potom budem zase investovať a budem mať via a viac“, odpovedal Michal.

„A na čo by ti bolo tak veľa peňazí?“ dorážal na neho Jurko.

Chvíľu bolo zarazené ticho. Potom si Miško vytiahol ďalšiu kartičku. Bol na nej napísaný príklad z domácej úlohy: „10:2=“. A z Miška vyhŕklo: „Čo by bolo, keby som sa s tým miliónom eur podelil?“

„Ježiš by asi povedal, že si blahoslavený“, odpovedal Jurko. A nebola to síce odpoveď vtipná, ale za to veľmi pravdivá. Jurko mal na mysli tento príbeh.

Evanjelium

  • Všetci sa postavia a jeden z dospelých prečíta zo Svätého písma nedeľné evanjelium (Lk 6,17.20-26). Môžete si pomôcť aj obrázkami z prezentácie.

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.
On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.
Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!
Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!
Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“
    

Čo robiť?

Chlapci prečítali evanjelium presne ako my. Ale Jurko sa chcel ešte hrať a tak nadhodil otázku: „Čo by bolo, keby ľudia neboli nikdy chudobní, hladní, ani smutní?“ 

„To nejde“, hovoril Miško. „Musíme sa pýtať inak.“

„Ako prosím ťa?“ krútil hlavou Juraj.

„Napríklad,“ zamyslel kamarát, „čo robiť, aby ľudia boli blahoslavení, aj keď sú chudobní alebo smutní?“

 

Miško má pravdu. Ježiš hovorí, že tí, čo teraz hladujú alebo plačú, sú blahoslavení, pretože sa najedia do sýta a bude im do smiechu. Ježiš vie, že to tak bude.

Pretože nám verí. Verí, že dáme hladným jesť a že budeme potešovať smutných. Verí, že sa podelíme s chudobnými.

A že popritom im všetkým povieme tú skvelú správu, že aj im patrí Božie kráľovstvo a že v nebi je pre nich pripravená oveľa väčšia odmena než to málo, čo sme pre nich mohli urobiť my.

No keby sme neurobili pre nich všetko, čo vládzeme, ani by nám neverili a Ježiš by nám musel pohroziť prstom: „Beda vám, boháči…“ Lebo aj keď možno nemáme veľa peňazí, sme bohatí.

Sme bohatí na lásku. Tvoji rodičia ťa ľúbia a ty ľúbiš ich. Možno nemáte doma štyri autá, ale ste máte sa radi a to je niečo, čo niektorým deťom veľmi chýba.

Sme sýti dobrým slovom. U vás doma používate dobré slová, napríklad prepáč, ďakujem a prosím. Ale sú rodiny, kde to tak nie je. Kde sa deti najedia, ale mamina od nich nikdy nepočuje poďakovanie. Alebo deti, ktoré nikto nepochváli, hoci sa tak veľmi snažia. Oni všetci sú hladní po dobrom slove. A môže ich dokonca z toho niekedy bolieť bruško podobne ako hladného človeka.

Máme radosť. Smútok sa nevyhýba bohatým ani chudobným, dobrým ani tým lepším. Ježiš všetkým smutným sľubuje, že ich potešíme.

Druhí nás majú radi. Nemusíme sa skrývať a báť, pretože by nás niekto nenávidel. Ale sú aj takí ľudia, ktorých iní nenávidia - neradi vidia, alebo sa o nich nezaujímajú, nechcú ich vidieť. Aj ku nim nás Ježiš posiela a čaká, že ich povzbudíme. A budú blahoslavení.

To bude naša úloha do najbližších dní.

Publikácie a pomôcky