Omnoho vzácnejšia...

CR-08 PO

"Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?" 

Dnešné evanjelium je výborným úvodom do pôstneho obdobia, do ktorého vstúpime už túto stredu. Evanjeliá pôstnych nedieľ (v roku C) sú akýmsi popisom Ježišovej cesty do Jeruzalema a zároveň sprievodcom kresťanského spoločenstva na ceste k Veľkej noci.

 • Najprv Duch vodí Ježiša po púšti (Prvá pôstna nedeľa).
 • O týždeň neskôr Ježiš berie Petra, Jakuba a Ján vrch premenenia.
 • Keď sa s učeníkmi niekde zastaví aby si dali večeru a nabrali sily do ďalšieho putovania, učí ich v podobenstvách. Na tretiu pôstnu nedeľu im rozpráva o pánovi, ktorý prišiel hľadať ovocie na svojom figovníku.
 • O týždeň zas o márnotratnom synovi, ktorý sa riadne nachodil kým pochopil, kde je jeho šťastie. 
 • Predposlednú pôstnu nedeľu privlečú k Ježišovi ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Ježiš ju pošle: "Choď a už viac nehreš."
 • A nezastaví sa ani keď príde Palmová nedeľa, necúvne, a ide ďalej.

Na postave neznámeho boháča z dnešného evanjelia nám evanjelista Marek ukazuje, čo máme robiť.

 • Prísť. Tak ako on potrebujeme aj my pribehnúť k Ježišovi a pýtať sa: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?" Je to vec, ktorá neznesie odklad. Teraz je ten najlepší čas.
 • Pokľaknúť. Boháč pokľakol pred Ježišom. Je v tom úcta, ale aj pokorné priznanie, že tu je niekto väčší. A to vlastne ďalší krok pôstneho obdobia.
 • Uznať dobro. Muž Ježiša oslovuje Učiteľ dobrý. Uznať dobro v druhom, to je spôsob ako robiť priateľov z nepriateľov.
 • Pýtať sa. Pôstne obdobie je časom otázok a odpovedí.
 • Prehodnotiť svoje ciele. Ten človek síce nepozná cestu, ale cieľ má jasný: "Aby som obsiahol večný život." Pôst je časom prehodnocovania cieľov a zamerania sa na ten kľúčový. Ktorý je to pre teba?

Máme pred sebou ďalšie pôstne obdobie, aké sme ešte nikdy nezažili. Posledné dva roky prechádzala naša viera skúškou pandémie. Tá ešte neskončila a je tu ďalšia. Aby nám naša "vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus." 

Publikácie a pomôcky