Ďalší démon na exorcizmus

CR-07 PO

Skutočne dobré veci majú svoj pôvod v Bohu. Napríklad taká pravda. Pravda nemôže byť zlá. Ale môže byť zle použitá, v nesprávny čas, nesprávnym spôsobom, na nesprávnom mieste, so zlým zámerom... Pravda prijatá zhora, dole zdeformovaná a pokrivená a odpinknutá naspäť. 

Alebo múdrosť o ktorej hovorí Jakub v dnešnom prvom čítaní. "Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky", hovorí.

A tá zdeformovaná, pokrivená a znetvorená múdrosť? Tá nepôsobí hlúpo. No jej znakmi sú trpká žiarlivosť, sváry, vychvaľovanie sa a lož.

Je to divné, no zdá sa, že najväčšiu podporu spoločnosti majú obyčajne žiarliví, so všetkými rozhádaní, chvastaví a klamárski hlupáci. Aspoň v našej krajine to tak vyzerá. To nie je veľmi múdre.

Čo s tým? Bojím sa, že ani "tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

Publikácie a pomôcky