Koho mám poslať?

CR-05 NEC

"Koho mám poslať, kto nám pôjde?" pýta sa Boh v dnešnom prvom čítaní. A Izaiáš nám dáva príklad, ktorý by sme mali nasledovať. "I povedal som: Hľa, tu som, mňa pošli," hovorí.
Nebolo to pre neho ľahké rozhodnutie. Izaiáš si až príliš dobre uvedomoval svoje limity. Hovorí: "Beda mi, som stratený! Veď ja som muž s nečistými perami..." Nevieme čo tým myslel. No vyzerá to, že bol presvedčený, že on nie je hodný takej služby pre nejakú svoju slabosť, nedokonalosť či hriech. Aj Boh tento jeho problém pozná a dotýka sa ho síce bolestne, ale uzdravujúco, asi ako keby niekomu priložili na ústa žeravý uhlík: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí; zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý."

Boh aj dnes kladie tú istú otázku. A je veľmi adresný. Pýta sa "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" A pritom pozerá na teba. Nenechaj jeho otázku bez odpovede.

Poslať kam? S akým poslaním?

Oslavovať Pána a privádzať k oslave druhých ľudí. To je jedno z poslaní, ktorým ťa Boh poveruje. Oslavuj Pána, nauč tomu svoje deti, priveď svojich priateľov a blízkych...

Ďalšiu odpoveď nachádzame v druhom čítaní. Pavol hovorí: "Pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte... Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal." Evanjelium sme dostali na dve veci, aby sme prostredníctvom neho dosiahli spásu a aby sme ho odovzdali ďalším. Kto pôjde? Aby sme na to nezabúdali, Cirkev múdro pridala ďalšie výzvy po požehnaní, napríklad: "Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium." Alebo "Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom", to sa hodí k tomu prvému bodu.

A potom je tu tretie poslanie, ktoré je výrazné v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa obrátil na Petra povedal mu: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí."keď pritiahli lode k brehu, Peter, Jakub a Ján opustili všetko a išli za ním. Loviť tu neznamená ani tak získavať, ako skôr zachraňovať. V biblickej kultúre je more symbolom chaosu, zmätku a neštastia, v ktorom sa nedá žiť. Cirkev je často v umení znázornená ako loď, ktorá sa plaví po moriach sveta a zachraňuje tých, ktorí uviazli v chaose a topia sa v hriechoch.

Pán sa dnes pýta: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" Pôjdeš? To, že nevieš ako, to že sa na to teraz podľa teba nehodíš... nič z toho nie je podstatné. Lebo to všetko je v Božej moci.
A Boh až príliš často nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Dovoľ mu, aby to urobil aj s tebou.

Publikácie a pomôcky