Blahoslavenstvá a skvelá správa

CR-06 NEC

Blahoslavenstvá, skvelá správa správa pre chudobných, hladujúcich, smutných a nenávidených. A výzva pre nás ostatných.

Ty si tou skvelou správou pre hladujúcich. Ježiš im sľubuje, že budú nasýtení. Kým asi? No nami. V tejto veci jednoznačne počíta s kresťanmi. Spomínate si na zázračné rozmnoženie chlebov? Začalo to tým, že Ježiš vyzval učeníkov: "Vy im dajte jesť!" Pritom musíme pamätať na dve veci:
  1. Hlad má mnoho podôb, napríklad taký hlad po dobrom slove, po blízkosti človeka, po pochopení, prijatí, hlad po dôvere...
  2. Ježiš im sľubuje, že budú nasýtení. Nehovorí, že vyriešime všetky problémy celého sveta. Na to nemáme a nesmieme ani podľahnúť pokušeniu uveriť niečo tak trúfalé. Jeremiáš nás dnes varuje: "Zlorečený človek, ktorý sa spolieha /len/ na človeka; telo urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzďaľuje od Pána." Našou úlohou je nasýtiť ich hlad iba dnes. Každé ráno si povedz: "Iba dnes." Ak to pôjde aj zajtra, pôjde. Ak nie, nie. Dnes je dôležité.
Ty si dobrou správou pre plačúcich. Od smútku a sĺz nie sú uchránení ani bohatí, ani úspešní, ani verní. Ježiš im nesľubuje, že vyriešiš ich problémy. Ak to dokážeš, vyrieš. Ak nie, len buď pri nich, trpezlivo a vytrvalo až do dňa, keď to samo doznie a oni sa budú smiať.

Si poslom dobrej zvesti (evanjelium) pre chudobných. Nájdi spôsob ako dostať do ich sŕdc, že ich "je Božie kráľovstvo." Aj chudoba má mnoho podôb, sú ľudia chudobní na vzťahy, a s tým vieš pohnúť, sú takí, čo trpia chudobou príležitostí, možno vieš pomôcť aj im... No našou prvoradou úlohou je uviesť chudobných do Božieho kráľovstva.
To nie je nejaká náplasť na príliš boľavú ranu, lacná útecha typu "Vydrž, v nebi bude lepšie." No áno, v nebi bude lepšie. Ale len samotná "vidina budúcej odmeny" nerobí človeka blaženým. Uviesť človeka do reality Božieho kráľovstva asi znamená niečo oveľa hlbšie.

A napokon ty si poslom dobrej správy pre nenávidených, vylúčených či zavrhnutých pre Krista (nemýliť si so zdanlivým vylúčením pre prapodivné názory o Kristovi). 

A potom sú tu tie strašné beda. Beda nám bohatým, napapkaným, vysmiatym a chváleným... Nie preto, že netrpíme nedostatkom, máme dobrú náladu a ľudia nás oceňujú.
Beda nám, ak sme v majetku našli (príliš lacnú) útechu. Ak sa necháme učičíkať falošným pochlebovaním. Ak náš hlučný smiech prehlušuje nárek plačúcich miesto toho, aby ich rozosmial. Ak pre svoje plné bruchá nevidíme prázdne ruky.

Ničím z toho sa nezdržuj, ty choď a rob čo môžeš, aby boli ľudia blahoslavení.

https://ielunuestrosalvador.wordpress.com/2020/06/17/devocional-17-de-junio/
_______________

Publikácie a pomôcky