Načo je druhým tvoja viera?

CR-06 PI

"Načo je ti viera, ak z nej druhí nič nemajú?" pýta sa Jakub v dnešnom prvom čítaní. Teda, aby som bol presný, Jakub sa pýta: "Čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?" Nemôže! Moja viera mi môže priniesť spásu len vtedy, ak zároveň slúži druhým. Ak druhí z mojej viery nič nemajú, ak moja viera "nemá skutky, je sama v sebe mŕtva." A mŕtva viera mi spásu neprinesie.

Aké skutky viery má Jakub na mysli? Nenecháva nás na pochybách. S trpkosťou hovorí: "Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa", môžete im povedať koľkokoľvek zbožných rečí, môžete sa modliť koľkokoľvek, no ak mi nedáte, "čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!"  Im je taká viera na nič. A vám tiež.

Prečo sú tie skutky služby voči bratom a sestrám vo viere také dôležité?

1. Viera sa v skutkoch prejavuje. Viera sama o sebe je niečo, čo je neviditeľné a môžeme ju vypozorovať len na základe nejakých vonkajších znakov. Napríklad zbožnosť, modlitba, skutky pokánia... Lenže niektoré vonkajšie znaky sú pre neveriacich a vzdialených nezrozumiteľné, ba až podivné, smiešne alebo trápne. Pretože im nerozumejú. No reči dobrých, nezištných, láskavých skutkov rozumie každý. A ak svoju vieru neprejavujeme zrozumiteľným spôsobom, nemôžeme ju ani odovzdať ďalej. "Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru," hovorí Jakub.

2. Viera sa skutkami očisťuje. "Čo nič nestojí, za veľa nestojí," hovorí ľudová múdrosť. To, čo nás stojí zmysluplné úsilie a zároveň to prináša druhým požehnanie, očisťuje našu vieru. "Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka?" pýta sa Jakub. A pokračuje: "Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery." 

3. Viera sa skutkami zdokonaľuje. Modlitba, pôst, sviatosti, Božie slovo..., to všetko vieru živí a preto to treba robiť. Ale ak stojíš o zdokonalenie viery, bez skutkov služby druhým to nepôjde. Je to ako s Abrahámom: "Viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť." 

Je čas rozpumpovať svoju vieru :-)

Publikácie a pomôcky