Rodinná katechéza / Ty si môj...

Biblická katechéza na sviatok Krstu Pána, rok C

Evanjelium

  • 1. Lk 3,15-16.21-22

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Katechéza

  • 2. Postavy. Deti vymenujú postavy príbehu. Kto prvý poviem správne meno, dostane obrázok postavy. Postavy, ktoré treba vymenovať: Ľud, Ján Krstiteľ, Duch Svätý, Ježiš, Nebeský Otec. V príbehu sa ale spomína len hlas Otca, preto je na obrázku len šípka s vetou: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 
  • 3. Opakovanie. Deti, ktoré majú obrázky, sa postavia pred ostatných. Animátor znova voľným spôsobom prerozpráva evanjeliový príbeh. Keď zaznie meno niektorého z protagonistov, dieťa ukáže všetkým obrázok.

    

Jána Krstiteľa už poznáme, stretávali sme sa s ním počas adventu. Ján žil na pustom mieste, prichádzalo za ním mnoho ľudí a on všetkým hovoril, aby zmenili svoj život, pretože čoskoro príde Mesiáš.

Mnohí z ľudu mu uverili a pýtali sa ho, čo majú robiť, ako sa stať lepšími. Ján im dával rôzne rady, iné vojakom a iné mýtnikom… A kto sa ho rozhodol poslúchnuť, nechal sa pokrstiť v rieke Jordán. Preto Jána voláme aj Krstiteľ.

Jedného dňa sa prišiel dať pokrstiť aj Ježiš. A vtedy sa diali veci: Otvorilo sa nebo, na Ježiša zostúpil Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

4. Prvé slová Otca. Slová „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ sú vlastne prvé, ktoré v evanjeliu adresuje Nebeský Otec Ježišovi. To je fajn, pretože presne to isté robia aj rodičia, prvé, čo hovoria svojmu dieťatku, je že je ich a že je milované.

Aké sú prvé slová, ktoré dieťatko počuje od svojich rodičov? Možno niečo ako: „Ľúbime ťa.“ Alebo „Ty si náš.“ Aké sú prvé slová, ktoré v evanjeliu počuje Ježiš od Nebeského Otca? Tie isté: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 

  • Na druhej strane obrázkov sú vytlačené slová „Ty si môj (moja) milovaný (milovaná), v tebe mám zaľúbenie.“ Deti otočia obrázky a poskladajú vetu. 

Sú v tom skryté tri veci:

  1. Ty si môj, patríš mi a ja patrím tebe.
  2. Mám v tebe zaľúbenie, teda veľmi ťa ľúbim.
  3. Milujem ťa tak veľmi, že by to mohlo byť aj tvoje meno, v mojom srdci ťa volám Milovaný. To je ako keď ťa mamina volá Miláčik. Alebo keď tak volá ocina.

  • 4. Krst. Aj my sme pokrstení. A aj pri našom krste sa stalo niečo podobné. Síce nikto asi nevidel otvorené nebo a nepočul z neba hlas, ale stalo sa to: nebo sa otvorilo a Boh o tebe povedal: „Ty si môj milované dieťatko, v tebe mám zaľúbenie.“
  • 5. Ježišova odpoveď. Deti premýšľajú nad tým, ako asi Ježiš na Otcove slová odpovedal. Mohol povedať amen, ty si môj milovaný Otec, alebo ľúbim ťa.

Evanjelisti nám Ježišovu odpoveď nezaznamenali. Alebo že by predsa? Ježiš na slová „Ty si môj milovaný Syn...“ odpovedal svojimi skutkami, tým, že sa nechal viesť Duchom Svätým na púť, potom začal svoju verejnú činnosť a najlepšiu odpoveď dal na Golgote. To bolo jeho bez slov vyslovené amen, milujem ťa.

Spoločné modlitby veriacich

Boh nás vo sviatosti krstu prijal za svoje milované deti. Volajme k nemu: Ty si náš milovaný, v tebe máme zaľúbenie.

    1. Nebeský Otec ďakujeme ti, že sa o nás vždy s láskou staráš.

    2. Ježiš ďakujeme, že nás učíš milovať Nebeského Otca a vedieš nás do neba.

    3. Duchu Svätý ďakujeme za tvoje dary a vnuknutia, ktorými nám pomáhaš.

    4. Náš Otec, ktorý si na nebesiach, daj prosíme zdravie chorým a silu tým, čo sa o nich starajú.

    5. Ježiš uč nás poslúchnuť na prvé slovo a aj takým spôsobom odpovedať na lásku druhých. 

    6. Duch Svätý daj múdrosť všetkým rodičom, aby vedeli svoje deti privádzať k Bohu.

Bože, Otec milosrdenstva, prijmi naše prosby a posilňuj nás duchom pravdy, aby sme vždy boli tvojimi milovanými deťmi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Použité obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4636

Publikácie a pomôcky