Rodinná katechéza / Rada od mamy

Biblická katechéza, 2. nedeľa v Cezročnom období, rok C
 • Na stiahnutie: metodika, prezentácia ODT, PPTX, CANVA, PDF
 • Téma: Urobte všetko, čo vám povie.
 • Priebeh: Katechéza má naratívny charakter. Začneme príbehom, ktorý je zároveň uvedením do rozprávania o premenení vody na víno v Káne (Jn 2,1-11). Sústredíme sa na Máriinu radu: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Je to dobrá rada aj pre školákov z príbehu, v tomto prípade aby urobili všetko, čo im povie ich učiteľka. Zámerom je ale rozhodnutie urobiť všetko, k čomu nás Pán pozýva. Po evanjeliu nasleduje krátky kvíz a po ňom pokračujeme v príbehu, v ktorom je zakomponovaný aj námet na aktivitu v rodine.

Katechéza

1. Príbeh

Danko a Danka sú dvojčatá a k tomu prváci. Chodia do tej istej triedy, ale každý sedí v inej lavici. Dnes majú školu celkom radi, ale prvý deň znamenal pre nich poriadny stres. Večer pred prvým školským dňom nemohli zaspať. Danka mala taký divný pocit v brušku a Danko bol nepokojný a stále sa prehadzoval na posteli. Keď im prišla dať mamina krížik na dobrú noc, Danka sa jej spýtala: „Ako to zvládneme? Čo tam máme robiť?“ Maminu tá otázka trochu zaskočila, odpovedala vyhýbavo, že zajtra sa uvidí. Dala im pusu na dobrú noc a zhasla.
Mamina vrátila do obývačky povedala ockovi, čo sa jej deti pýtali a že jej nenapadla žiadna výstižná odpoveď. Spolu premýšľali nad nejakými slovami, ktoré by ich deťom pomohli prekonať obavy. Ale na nič neprišli.
Keď sa potom pred spaním spolu modlili, ocko otvoril evanjelium (niekedy si pred spaním čítavali zo Svätého písma) a tam zrazu našli radu, ktorá sa hodila aj pre ich deti.
Počúvajme teraz to isté evanjelium. Dúfam, že tú radu objavíte aj vy.

2. Evanjelium

 • Všetci stoja, jeden z dospelých prečíta evanjeliovú stať Jn 2,1-11. 
V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.
Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“
Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“
Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.
Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.
Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

3. Kvíz

 • Po evanjeliu zopakujte rozprávanie pomocou kvízu. Odkrývame v ňom obrázok s Máriinou radou: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Kvíz nájdete v prezentácii. Otázky (kladie Mária):
 1. Kam nás pozvali na svadbu? / Kána Galilejská
 2. Koho pozvali okrem mňa a Ježiša? / Učeníkov
 3. Čo sa minulo hostiteľom? / Víno
 4. Koľko tam bolo tých nádob? / 6
 5. Aká chyba je na obrázku? / Sú tam len 4 nádoby.
 6. Akú som im dala radu? / „Urobte všetko, čo vám povie!“

4. Pokračovanie príbehu

„Urobte všetko, čo vám povie!“ To je presne tá rada, ktorú rodičia objavili v Evanjeliu. Ráno cestou do školy mamina porozprávala deťom príbeh, ktorý si s ockom prečítali. Hovorila:
„Myslím, že je to dobrá rada aj pre vás: Urobte všetko, čo vám pani učiteľka povie! Nanosiť toľko vody bolo namáhavé, to sa asi tým sluhom veľmi nechcelo. Ale nakoniec sa im to oplatilo. Urobte vždy všetko, čo pani učiteľka povie, aj keby to bolo namáhavé alebo keby sa vám práve nechcelo. Oplatí sa to, veď sa vďaka tomu naučíte čítať, písať, počítať a veľa iných vecí.“
„To by bol zázrak, keby som sa to niekedy naučil,“ frflal trochu Danko. „Ja to nedokážem.“ 
„Tvojou úlohou nie je robiť zázraky“, usmiala sa mamina. „Ani tí sluhovia v príbehu nepremenili vodu na víno. Oni len vodou naplnili nádoby. Ozaj, pamätáte si ešte, koľko ich bolo?“
Tu sa deti chvíľu hádali, nakoniec sa ale zhodli, že ich určite bolo viac ako 4 a menej ako 8.

Kocka

Prvý deň v škole zvládli deti bravúrne. Aj všetky ostatné. Už pomaly aj zabudli aj na príbeh z Kány Galilejskej, keď raz ocko navrhol zaujímavú hru. Vraj „Urobme všetko, čo nám Ježiš povie.“ Ako to fungovalo? Na detských omšiach často počuli pekných myšlienok z evanjelia. Aby ich nezabudli, písali ich do zoznamu, ktorý mali pripnutý na chladničke. Každý týždeň z nich vybrali šesť a priradili im čísla. Jednu nedeľu tam mali napísané:
 1. Prišli sme sa mu pokloniť. 
 2. Pripravte cestu Pánovi. 
 3. Otvorili pokladnice a dali mu svoje dary. 
 4. Ty si môj milovaný... 
 5. Buďte spokojní... 
 6. Po troch dňoch ho našli v chráme. 
Danko hodil kockou a padla päťka, rada, ktorú dal Ján Krstiteľ vojakom: „Buďte spokojní…“ Dobre, povedal si, skúsim dnes byť spokojný so všetkým, čo mám.
Mamina hodila dvojku. Keď potom premýšľala, ako by mohla pripraviť cestu ona, napadlo jej, že už dlho nebola na spovedi.
Ockovi padla jednotka a tak rozhodol, že si počas prechádzky zájdu aj do kostola, aby sa aj oni poklonili.
No a Danke padla štvorka. Veľmi ju tu potešilo, lebo vedela, že aj Ju Nebeský Otec ľúbi, že je jeho milovaná.
Niečo podobné by ste mohli vyskúšať aj u vás doma, čo poviete?


Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7655
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8985
http://jesuspasaxaqui.blogspot.com/2019/01/el-simbolismo-de-las-bodas-de-cana-jn-2.html
https://semillasdemostaza.files.wordpress.com/2012/04/20100117.jpg?w=1200

Publikácie a pomôcky