Odborník na...

CR-03 PO

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili o Ježišovi: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ 

Tak už to býva. Keď si človek zvykne hľadať diabla za každým rohom, nakoniec ho za každým rohom nájde. Aj keby tam práve vrazil do Ježiša.

Diabol si nezaslúži našu pozornosť. Treba sa nám ho obávať, ale nemá zmysel sa ním zaoberať. Vôbec. Pretože čím viac pozornosti človek venuje jemu, všetkým tým údajným zjaveniam o pekle a dramatických rozprávaniach exorcistov, tým menej pozornosti venuje Bohu.

Niečo také sa zrejme stalo zákonníkom z dnešného evanjelia. Ako ľahko sa z odborníkov na Písmo stali "odborníkmi" na Belzebula. Netreba ani dodávať, že sa tragicky mýlili.

Ty buď odborníkom na Božie veci.

Publikácie a pomôcky