Dary a služby na svadbe

CR-02 NE C

"Dary milosti", hovorí Pavol v dnešnom druhom čítaní, "sú rozličné, ale Duch je ten istý." Jeden z tých darov, zdanlivo obyčajný a pritom výnimočný, nachádzame v dnešnom evanjeliu. "V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov." A dobre urobili. "Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína." 

Mária má dar, vďaka ktorému je pre ostatných ona sama neoceniteľným darom: je vnímavá na potreby druhých. Nevšíma si, že sa im minulo víno, ale že nemajú víno. Nie je zameraná na nedostatky, ktoré druhí majú, ale reaguje na ich potreby. Čo si všímaš ty? Nedostatky či potreby?

Mária má aj iný dar milosti, ktorý tiež využíva pre dobro druhých. "Povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!" Má dar slova povzbudenia. Veď inak by nepresvedčila sluhov, ktorí riešia problém s nedostatkom vína, aby nanosili vo vedrách 600 litrov vody, ktorú nepotrebujú a naliali ich do nádob, ktoré už nevyužijú. Povzbudzuješ?

"Aj služby sú rozličné," hovorí Pavol, "ale Pán je ten istý"Aj niečo tak obyčajné ako nosenie vody, je nenahraditeľnou službou. Takou, ktorá pripravuje zázrak a ani to netuší. Už si našiel svoju službu v Cirkvi alebo farnosti?

Niektoré služby môžu vyzerať vznešene, ale osobne by som radšej nosil tú vodu, než byť na mieste toho, ktorého postrčili dopredu keď Ježiš povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" Predstavte si ako nesie ten pohár s vodou, podáva ho starejšiemu, ten si chlipne, jeden glg, posluhujúci čaká, že mu vyhundre. Napätie sa stupňuje keď si starejší nechá zavolať ženícha. Až potom prichádza uvoľnenie. Ktovie, či sa ten sluha medzitým radšej nevyparil. Aj také služby sú dôležité. Hoci nemusia byť populárne. 

Aké je tvoje miesto v tomto príbehu? Isteže, všetci sme Cirkev a preto sa môžeme vidieť v neveste. Ale naše miesto je aj v Máriinom postoji a v postoji služobníkov. Pamätaj na to.

https://twitter.com/derilloeyob/status/1000101388234493953

Publikácie a pomôcky