Ako uchopiť evanjelium

CR-03 NE C

"Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti," píše Lukáš v úvode svojho evanjelia. "Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili." 

Tými mnohými sú určite autori lógií, zbierky Ježišových výrokov, ktorú odborníci na Sväté písmo nazývajú Prameň Q. Nemáme ju, v priebehu dejín sa toto dielko stratilo, no odborníci hovoria, že novozákonní autori podstatnú časť zaradili do svojich spisov. A potom sú tu evanjelisti, hlavne Marek, ktorý bol zrejme prvý a potom Matúš; Jánovo evanjelium je zo všetkých najmladšie. A možno aj iní, ktorých spisy sa nedochovali.

Lukáš hovorí, že to dôkladne preskúmal a chystá sa to v evanjeliu všetko, verne a postupne (rad-radom) opísať. 

Uvádza tiež dôvod: "Aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili." Teofil môže byť nejaký významný kresťan (že je kresťan vieme podľa toho, že ho už do učenia zasvätili). Ale môže to byť aj symbolické meno, ktorým sa naznačuje, že Lukáš svoje evanjelium píše pre všetkých, ktorí sú zasvätení do Ježišovho učenia a ktorí milujú Boha. Pretože práve to je význam mena Teofil - ten, ktorý miluje Boha. V tomto zmysle môžeme povedať, že Lukáš strávil mesiace študovaním dostupných spisov, rozhovormi s pamätníkmi, navštevovaním miest, vyhľadaním niektorých z apoštolov a samozrejme intenzívnou modlitbou... preto, aby si ty lepšie "poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili." 

Keď už si dal takú námahu, mohol by si napríklad dnes jeho evanjelium prečítať :-). Ak sa do toho pustíš, mám pre teba pár tipov o tom, ako držať evanjelium.

Ako držať evanjelium? V ruke a všetkými piatimi prstami :-) Každý z nich ti pripomenie jeden z dôležitých prvkov: Evanjelium máme počúvať, čítať, modliť sa ním, študovať ho a učiť sa naspamäť.*

 • Počúvanie. Počúvame s bázňou, nádejou, dôverou človeka, ktorý čaká odpoveď. Výbornou pomôckou sú audionahrávky. Na stránke http://biblia.abu-bratislava.sk si môžete stiahnuť vo formáte mp3 hoci Sväté písmo vo formáte mp3 úplne zadarmo. (Evanjelium podľa Lukáša TU, TU, alebo TU, podľa toho, ktorý lektor vám viac vyhovuje :-) Ekumenický preklad nájdete aj na https://youtu.be/4crYfl4p3p0.

 • Čítanie. Čítame s očakávaním, že nás Boh osloví, pretože je to Božie slovo a nie len poučné príbehy. Napríklad keď dnes čítaš: "Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu", premýšľaj, kam Pán týmito slovami posiela dnes teba.
  • Kto sú tí zajatci, ktorých máš vyslobodiť tým, že za nich zaplatíš výkupné? A v čom spočíva ich zajatie.
  • Kto sú tí slepci, ktorým máš ty dnes poslúžiť svojim zrakom? A v čom spočíva ich slepota? 
  • V čom spočíva útlak (druhých), s ktorým máš skoncovať?
  • Ak náhodou nemáš evanjeliá v knižnom vydaní, možno sa ti hodí Písmo do mobilu.

 • Štúdium. Písmo môžeme aj študovať, pýtať sa, čo to hovorilo súčasníkom, aký bol zámer biblického autora a podobne. Výbornou pomôckou sú úvody do jednotlivých biblických kníh a poznámky pod textom. (Nech sa páči, Úvod do Lukášovho evanjelia.)

 • Učenie sa naspamäť. Napokon Božie slovo robíme svojím slovom aj vtedy, keď sa ho učíme naspamäť. Stačí jeden veršík každý deň :-). K zapamätaniu veršov z dnešného evanjelia ti môže pomôcť aj pieseň https://youtu.be/l-XpbzVVW_A.

Určite nájdeš milión dôvodov, prečo dnes po Evanjeliu podľa Lukáša nesiahnuť. A potom je tu jeden dôvod, preto to urobiť. To je ten, ktorý ti dnes hovorí Lukáš: "Aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili." 


Publikácie a pomôcky